(>) U bent hier : HomeIn de kijker

Overzicht berichten
Gezocht: ploegbaas poetsdienst

De gemeente Bertem gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve, geldig voor één jaar, voor de functie van voltijds contractueel ploegbaas poetsdienst m/v op niveau D4-5. De ploegbaas poetsdienst staat, naast de eigen schoonmaaktaken, in voor de leiding en organisatie van de poetsdienst, zodat het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen optimaal en kwaliteitsvol verloopt.

Voor meer info surf je naar onze vacaturepagina's.


Lees hier meer...

Bertem Buiten Gewoon
Van 1 september tot en met 28 november stellen weer vier Bertemse kunstenaars hun werken tentoon. Tjerrie Verhellen, Delphine Dominé, Anny Vancampenhout en Jessy Loockx kleuren dit najaar de gangen en vergaderlokalen van het gemeentehuis. Bezoek de tentoonstelling tijdens de openingsuren van het gemeentehuis!
Lees hier meer...

Reserveer je plaatsje voor 'Verhalen uit de Groote Oorlog'
Een oorlog wordt pas echt tastbaar en herkenbaar in de alledaagse verhalen van de mensen, slachtoffers of overlevenden. Rien Van Meensel vertelt die verhalen op woensdag 1 oktober in de Pastorij en houdt zo de herinnering aan WOI levendig. De voordracht is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Wil je er graag bij zijn, reserveer dan voor 24 september een plaatsje via bibbertem@bibliotheek.be.
Lees hier meer...

Nieuw reglement uitleenmaterialen en verhuur zalen

Vanaf 1 augustus gelden er nieuwe regels voor het verhuren van de gemeentelijke zalen en het gemeentelijk uitleenmateriaal. Hou hier zeker rekening mee als jij voor je vereniging volgend werkjaar wil gebruikmaken van onze infrastructuur of materialen. Particulieren kunnen nog steeds geen gemeentelijke zalen of materialen huren, met uitzondering van de signalisatieborden, alcoholbanner en geluidsmeter.


Lees hier meer...

Openbaar onderzoek aanleg nieuwe rioleringen en verplichting tot eigen waterzuivering
Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek. De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.
Lees hier meer...

Sluitingsdagen gemeentehuis