(>) U bent hier : HomeIn de kijker

Overzicht berichten
Openbaar onderzoek

Van maandag 22 september 2014 tot en met 21 november 2014 vindt er een openbaar onderzoek plaats voor het Vlaams actieplan 'Duurzaam beheer biomassa(rest)stromen'. Dit actieplan heeft als doelstelling: het bewustzijn vergroten van voedselverliezen en ondersteunen van voedselpreventie, aanmoedigen van thuiscomposteren...


Lees hier meer...

Openbaar onderzoek rooilijnplan Gemeenteplein

Er wordt een openbaar onderzoek ingesteld over het ontwerp van het gemeentelijk rooilijnplan 'Gemeenteplein Bertem'. Het onderzoek heeft plaats van 1 oktober 2014 tot en met 30 oktober 2014. Het ontwerp ligt ter inzage tijdens de openingsuren op de technische dienst van de gemeente Bertem, Tervuursesteenweg 178. Bezwaren of aanmerkingen kunnen schriftelijk ingediend worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de gemeente Bertem, uiterlijk op 30 oktober 2014.


Lees hier meer...

Openbaar onderzoek nieuwe straatnaam Hulsterberg

Er wordt een openbaar onderzoek ingesteld om in de verkaveling langs de Dorpstraat tussen de woningen nrs. 571 en 577 de straatnaam 'Hulsterberg' te geven. Het onderzoek heeft plaats van 1 oktober tot en met 30 oktober 2014. Het voorstel ligt ter inzage tijdens de openingsuren op de technische dienst van de gemeente Bertem, Tervuursesteenweg 178. Bezwaren of aanmerkingen kunnen schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk op 30 oktober 2014.


Lees hier meer...

Gezocht: ploegbaas poetsdienst

De gemeente Bertem gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve, geldig voor één jaar, voor de functie van voltijds contractueel ploegbaas poetsdienst m/v op niveau D4-5. De ploegbaas poetsdienst staat, naast de eigen schoonmaaktaken, in voor de leiding en organisatie van de poetsdienst, zodat het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen optimaal en kwaliteitsvol verloopt.

Voor meer info surf je naar onze vacaturepagina's.


Lees hier meer...

Bertem Buiten Gewoon
Van 1 september tot en met 28 november stellen weer vier Bertemse kunstenaars hun werken tentoon. Tjerrie Verhellen, Delphine Dominé, Anny Vancampenhout en Jessy Loockx kleuren dit najaar de gangen en vergaderlokalen van het gemeentehuis. Bezoek de tentoonstelling tijdens de openingsuren van het gemeentehuis!
Lees hier meer...

Sluitingsdagen gemeentehuis