(>) U bent hier : HomeIn de kijker

Overzicht berichten
Dorpstraat in Leefdaal van 17 tot 23 april afgesloten voor alle verkeer

Van 17 tot 23 april voert Eandis dringende werken uit in de Dorpstraat in Leefdaal. Als gevolg van een defect moet er een nieuwe electriciteitsleiding aangelegd worden in het deel tussen de Mezenstraat en de Neerijse steenweg. Ter hoogte van de werken, die geleidelijk opschuiven, wordt de weg voor alle verkeer afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via de Boskee - Tervuursesteenweg - Mezenstraat. Plaatselijk verkeer is toegelaten vanaf de Boskee of de Mezenstraat tot de plaats waar de werken op dat moment uitgevoerd worden. De school en de parking achter de sportzaal zullen steeds bereikbaar zijn vanaf de Mezenstraat.

Meer info: dienst openbare werken, tel. 016 49 97 75 of openbarewerken@bertem.be


Lees hier meer...

Openbaar onderzoek buurtwegen en voetwegen
Openbaar onderzoek voor het gedeeltelijk verplaatsen van voetweg nr. 51 te Bertem en het bijhorend ontwerp van rooilijnplan.
Lees hier meer...

Schade door naturrrampen is nu Vlaamse bevoegdheid
De behandeling van schade veroorzaakt door natuurrampen vanaf 1 juli 2014 is voortaan een bevoegdheid van het Vlaamse gewest. Hiervoor werd de dienst Vlaams Rampenfonds opgericht, die alle betreffende dossiers zal behandelen. In Vlaams-Brabant werd tot nu toe 1 ramp erkend die door het Vlaams Rampenfonds zal worden behandeld: de overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014.
Lees hier meer...

Start aanleg voetpaden Blankaart-Broekstraat
De aannemer Van Hoeyveld heeft de aanleg van de voetpaden in de Begijnenstraat bijna afgerond en start vanaf donderdag 19 maart met de aanleg van de ontbrekende voetpaden in klinkers in de Blankaart (tussen huisnr. 2 en nr. 34 en tussen nr. 37 en nr. 53) en de Broekstraat (pare kant tussen de Blankaart en Th. Wautersstraat). Deze werken zullen ongeveer 2 maanden duren.
Lees hier meer...

Herstellingswerken klinkerverharding Fr. Dottermansstraat

Een klein deel van de klinkerverharding in de Fr. Dottermansstraat ter hoogte van het kruispunt met de Tervuursesteenweg is losgekomen. Dinsdag 17 maart start aannemer Wegebo met de herstelling hiervan. De werken zullen minstens 1 week duren. De Fr. Dottermansstraat wordt afgesloten voor het verkeer vanaf de Tervuursesteenweg. De rijrichting wordt gedurende de werkperiode omgedraaid, de straat wordt doodlopend en is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Meer informatie: onze toezichtster Marie-Paule Bormans, gsm 0495 27 99 99


Lees hier meer...

Sluitingsdagen gemeentehuis