(>) U bent hier : Home / Vrije tijd / Cultuur / Cultuurverenigingen


Cultuurverenigingen

Sociaal-cultureel vormingswerk

Curieus

geen gegevens ontvangen


Davidsfonds Bertem

activiteiten: culturele activiteiten, voordrachten, bezoek aan musea en tentoonstellingen, reizen, culturele uitstappen en wandelingen.
waar en wanneer:in binnen- en buitenland
doelgroep: volwassenen
lidgeld: jaarlijkse aankoop van twee boeken of CD's uit de keuzelijst van Davidsfonds nationaal.
contact: Els Roscam, Groenendaal 10, 3060 Bertem, tel. 016 48 08 34, els.roscam@telenet.be


Davidsfonds Leefdaal

activiteiten: cultureel - ontspanning - vorming
doelgroep: jongeren en volwassenen
lidgeld: via aankoop van boeken
contact: Ludo Croonenberghs, Vlieguit 43, 3061 Leefdaal, tel. 02 767 90 59, ludo.croonenberghs@pandora.be


De Zanglijster Leefdaal

activiteiten: Het observeren in de natuur, kweken en exposeren van vogels, op wetenschappelijk verantwoorde wijze, met het oog op het in stand houden van de soort(en). Algemene en bestuursvergaderingen, ledenfeest, barbecue, reisuitstappen en wandelingen in de natuur.
waar en wanneer: Op regelmatige (al dan niet vastliggende) tijdstippen verspreid over het hele jaar.
doelgroep: Iedereen
lidgeld: 12 euro (met tweemaandelijks clubblad)
contact: Jean Troisfontaine, Neerijse steenweg 4, 3061 Leefdaal, tel. 02 768 02 13, gsm 0496 28 28 54, dzl@live.be


Erfgoedkamer Bertem vzw

activiteiten: aanleggen van een documentatiecentrum, deelname aan de grote erfgoedmanifestaties, organisatie van tentoonstellingen en wandelingen.
waar: in Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal
doelgroep: iedereen
lidgeld: 10 euro
contact: Rob Parisis, Oude Tervuursebaan 32, 3060 Bertem, 016-48 92 08, rob.parisis@skynet.be, www.erfgoedkamerbertem.be


Gezinsbond Bertem

activiteiten: gezinswerking, babysitdienst, kinderturnen, kindertoneel, spoorkaarten
doelgroep: gezinnen
lidgeld: 30 euro
website: www.gezinsbond.be
contact: Jan Buysse, Bosstraat 11, 3060 Bertem, tel. 016 48 86 59, jan.buysse@skynet.be


Gezinsbond Korbeek-Dijle

activiteiten: gezinswerking - we bezorgen lid- en reductiekaarten, helpen gezinnen bij kinderopvang en de rechten van het gezin, animeren kinderen, organiseren een Sint-niklaasfeest, snackfestijn en een reis.
waar en wanneer: het hele jaar door
doelgroep: gezinnen en gespensioneerden
lidgeld: 30 euro, deelnameprijs bij activiteiten
contact: Marie-Louise Goossens, Stationsstraat 20, 3060 Korbeek-Dijle, tel. 016 47 12 52, gsm 0476 60 03 61, wiesgoossens@yahoo.co.uk


Gezinsbond Leefdaal

activiteiten: de Gezinsbond is een vereniging die zich inzet voor alle gezinnen, ongeacht hun samenstelling of overtuiging. We willen de solidariteit tussen de gezinnen bevorderen. Gezinsbond Leefdaal organiseert verschillende activiteiten zoals een quiz, creanamiddagen, vormingsavonden, een uitstap of wandeling, kindertoneel (i.s.m. vzw Blink)...
waar en wanneer: meestal in de parochiezaal, op regelmatige tijdstippen het hele jaar door
doelgroep: gezinnen
lidgeld: deelnameprijs
contact: John Du Bois, Voerhoek 7, 3061 Leefdaal, tel. 02 767 55 07, gezinsbondleefdaal@skynet.be


KVLV Bertem

activiteiten: sociaal-cultureel vormingswerk. KVLV biedt haar leden een algemeen vormend programma aan: persoonlijk, juridisch, godsdienstig, huishoud-technisch… KVLV Bertem organiseert verschillende activiteiten: vergaderingen, vormingsavonden, fietstocht, dagtrip, creatief bezig zijn, kooklessen, jaarmarkt, bloemschikken, smoutebollenbak.
waar en wanneer: afhankelijk van de activiteit
doelgroep: vrouwen, af en toe gezinnen
lidgeld: deelnameprijs is afhankelijk van de activiteit
contact: Phyllis Verstappen, Tervuursesteenweg 186A, 3060 Bertem, tel. 016 49 06 83, kvlvbertem@gmail.com


KVLV Korbeek-Dijle

activiteiten: vormingswerk, creatieve en culturele activiteiten, kooklessen, infoavonden
waar en wanneer: meestal 's avonds, soms tijdens de namiddag of een hele dag
doelgroep: vrouwen
lidgeld: de activiteiten zijn gratis. Soms vragen we deelname in de onkosten
contact: geen gegevens ontvangen
meer info: Lea De Bontridder, Nijvelsebaan 207, 3060 Korbeek-Dijle, tel. 016 47 78 99, lea.debontridder@skynet.be, www.kvlv.be


KVLV Leefdaal

activiteiten: KVLV Leefdaal organiseert sociaal-culturele activiteiten zoals kooklessen, bloemschikken, crealessen, sporten, reizen, feestvergaderingen en infoavonden.
waar en wanneer: de socio-culturele activiteiten vinden meestal plaats in de parochiezaal van Leefdaal. De sportactiviteiten in de sportzaal van Leefdaal.
doelgroep: vrouwen vanaf 16 jaar
lidgeld: jaarlijks lidgeld. Ook rekenen we eventuele onkosten die gemaakt worden tijdens de activiteiten aan, bv. voor de aankoop van materiaal voor bloemschikken. Vrouwen die nog nooit lid zijn geweest van KVLV kunnen het eerste jaar inschrijven als onthaallid. Zij krijgen dat eerste werkjaar, noem het een kennismakingsjaar, een fikse korting op het lidgeld.
contact: Patris Van den Bossche, Dorpstraat 363, 3061 Leefdaal, tel. 016 48 13 24, patris.vandenbossche@telenet.be.


KWB Leefdaal

activiteiten: ontspanning en vorming met activiteiten zoals infoavonden, kooklessen, heksentocht, daguitstap, fietstocht, rommelmarkt...
waar en wanneer: avond- en weekendactiviteiten
doelgroep: mannen, vrouwen, gezinnen
lidgeld: 21 euro per jaar
contact: Marc Morris, Dorpstraat 363, 3061 Leefdaal, tel. 016 48 13 24, gsm 0477 42 43 00, marc.morris@telenet.be


Landelijke Gilde Korbeek-Dijle

activiteiten: landelijke werking, informatieavonden en voordrachten voor de landbouwers en plattelandsbevolking. Activiteiten: jaarmarkt, Breughelfeest, teerfeest, St.-Elooi, LRV oefenwedstrijd, kruisdagen, Korbeek kermis, reis, tentoonstellingen, kooklessen…
waar en wanneer: avonden en weekenden
doelgroep: iedereen en uiteraard de leden
te betalen: gratis, deelnameprijs
contact: Monique Paulus, Celestijnenlaan 27/01, 3001 Heverlee, tel. 0477 55 18 12, moniquepaulus@yucom.be


Oud-chiroleiding Korbeek-Dijle

activiteiten: de Oud-chiroleiding organiseert sociaal-culturele activiteiten voor leden en niet-leden. De vereniging brengt oud-chiroleiding geregeld samen en ondersteunt de chiro en het verenigingsleven in Korbeek-Dijle. Ze organiseert het hele jaar door activiteiten, zoals vergaderingen, een fietsrally, een quiz, een mis, een barbecue en een picknick. 
doelgroep: leden en niet-leden
te betalen: gratis, soms deelnameprijs
contact: Kim Leemput, Keiserstraat 3, 3360 Lovenjoel


W.O.S. Korbeek-Dijle

activiteiten: de Werkgroep rond OntwikkelingsSamenwerking wil de belangstelling in de derdewereldlanden behouden. Daarenboven haalt de W.O.S. geld op voor projecten van missionarissen of ontwikkelingswerkers die een band hebben met Korbeek-Dijle.
doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in de derde wereld
lidgeld: /
waar en wanneer: Korbeek-Dijle, volgens afspraak
contact: Gard Vermeulen, Dam 2, 3060 Korbeek-Dijle, tel. 016 47 70 62, gard@telenet.be 


Ziekenzorg Bertem

activiteiten: sociaal-caritatieve werking, moreel bijstaan en kleine dienstverlening. Ziekenzorg Bertem haalt zieken, bejaarden en gehandicapten uit hun eenzaamheid door hen te bezoeken en te betrekken bij parochiale activiteiten zoals vergaderingen, twee maal per jaar een koffietafel voor de leden, twee misvieringen, kerstbezoek met geschenk.
waar en wanneer: het hele jaar door
doelgroep: zieken, bejaarden en gehandicapten
te betalen: gratis
contact: Myriam Van Looy, Gloriantlaan 14, 3060 Bertem, tel. 016 48 88 97


Ziekenzorg Korbeek-Dijle

activiteiten: ziekenzorg Korbeek-Dijle verzorgt vormingsactiviteiten in de sociaal-culturele sector, ziekenbezoek en animatie. Ze organiseert volgende activiteiten: twee uitstappen, twee etentjes, een pannenkoekendag en culturele vergadering.
waar en wanneer: Ziekenbezoek en verschillende georganiseerde samenkomsten en activiteiten op verschillende momenten en locaties.
doelgroep: zieken
te betalen: gratis
contact: Myriam Toeloose, St.-Jan Bergsteenweg 580, 3001 Heverlee, tel. 016 20 13 98, myriamtoeloose@hotmail.com


Ziekenzorg Leefdaal

activiteiten: Sociale en vormingsactiviteiten voor en met zieken. Huisbezoeken aan zieken, programma's en activiteiten die aansluiten bij reële toestanden en levensproblemen van zieken. Ziekenzorg Leefdaal organiseert vergaderingen, vorming, kaasnamiddag, benefietdag voor activiteiten met zieken, gezellig samenzijn met zieken, parochiale ziekendag, kerst...
waar en wanneer: maandelijkse bezoeken op weekdagen bij zieken
doelgroep: zieken, ziekenbegeleiders (o.a. familie) en ziekenbezoekers
te betalen: gratis, deelnameprijs bij maaltijd
contact:


Amateurskunsten

K.H. Sint-Cecilia Korbeek-Dijle

activiteiten: muziekbeoefening op amateursbasis en in groep (harmonie). Muzieklessen. K.H. Sint-Cecilia organiseert ook een lenteconcert, een muziekavond en een barbecue.
waar en wanneer: het hele jaar door repetities op woensdag
doelgroep: voor iedereen in de nabije omgeving en meer speciaal voor de inwoners van Korbeek-Dijle
lidgeld: gratis
contact: Hans Dewit, Korbeekse Kerkstraat 30, 3060 Korbeek-Dijle, tel. 0474 91 98 09, hans.dewit@gmail.com


Jachthoorngezellen van Meerdaelwoud

activiteiten: deze jachthoorngroep brengt cultuur via jachthoornmuziek, ondersteunt de jacht (jacht volgens ethiek en voorschriften), luistert thema's rond deze jacht en de natuur op. Ze organiseert activiteiten zoals repetities, missen, de jacht, een processie, het kerstfeest, een barbecue, een natuurweekend, een optreden en een publieke barbecue.
waar en wanneer: we repeteren elke donderdag, activiteiten volgens vraag
doelgroep: iedereen die wil luisteren en meebeleven
lidgeld: zonder drank geen klank en mogelijk ook een tussenkomst in onze kosten
contact: Paul Van Bruystegem, Meerbeeksesteenweg 2, 3060 Bertem, tel. 016 48 88 81, http://users.skynet.be/jachthoorngezellen 


K.F. De Vier Heemskinderen

activiteiten: muzieklessen - orkest - toneel
waar en wanneer: wekelijkse muzieklessen voor beginnende muzikanten - wekelijkse muziekherhalingen voor het orkest - toneelafdeling 'De Jonge Toneelminnaars' oefent vanaf half oktober tweemaal per week een toneelstuk in - voorstelling tijdens het laatste weekend van februari en het eerste weekend van maart in zaal De Cerkel
doelgroep: van 8 tot 80 jaar, iedereen welkom
lidgeld: gratis, deelnameprijs bij concerten en toneelavonden (muzikanten en toneelspelers gratis - leden: 10 euro)
contact: Julien Buekenhout, Bosstraat 103, 3060 Bertem


Koninklijke Filharmonie Leefdaal

activiteiten: muziek, toneel, folklore: repetities, muziek- en toneelavond, Jefkes, concerten, steakweekends, leerlingendag
waar en wanneer: in het gemeenschapscentrum Vlieg-In, Vlieguit 6, Leefdaal -
muziek: elke vrijdagavond - muzieklessen - toneel - Jefkes: laatste zondag van juni - jaarlijks concert: in het derde weekend van maart
doelgroep: iedereen tussen 7 en 85 jaar
lidgeld: gratis
website: www.kfleefdaal.be
contact: Patrick Vanaudenhaegen, Stierstraat 49, 9402 Meerbeke, tel. 054 34 14 70, koninklijkefilharmonieleefdaal@yahoo.com


K.F. Sint-Lambertus Leefdaal

activiteiten: muziek beoefenen, wekelijks repeteren, opleidingen voorzien voor nieuwe muzikanten (jong en oud), gastconcerten verzorgen op vraag van derden, deelnemen aan muziektornooien en culturele activiteiten zowel binnen als buiten de gemeente.
waar en wanneer: wekelijkse repetities op donderdagavond in het gemeenschapscentrum Vlieg-In, Vlieguit 6, Leefdaal.
doelgroep: iedereen die van muziek zijn/haar hobby wil maken
lidgeld: muzikanten zijn gratis lid, andere leden betalen 8 euro per jaar
contact: Geert Meyers, Elzenstraat 2, 3061 Leefdaal, tel. 02 767 17 53, gsm 0495 28 19 20, geert.meyers@telenet.be, kf.sint.lambertus.leefdaal@telenet.be


Laban

activiteiten: toneel
waar en wanneer: volgens lopende productie
doelgroep: wie wil en kan: spelen, techniek, muziek, kleding...
lidgeld: gratis
contact: Jan Jansen, Lelielaan 13, 3061 Leefdaal, tel. 02 768 28 85, gsm 0472 59 57 04, j.jansen@telenet.be, www.laban.be, info@laban.be    


 

Sint-Cecilia Zangkoor Leefdaal

activiteiten: opluisteren kerkelijke plechtigheden
waar en wanneer: repetitie elke 1ste dinsdag: 14 - 15 uur en elke 3de zaterdag: 18-19 uur in de Sint-Lambertuskerk. We zingen aansluitend elke 3de zaterdag in de avondmis en desgewenst bij uitvaarten.
doelgroep: Alle mannen en vrouwen met zin voor (kerk)zang en de nodige vrije tijd.
lidgeld: gratis
contact: Johan Morris, Mezenstraat 36, 3061 Leefdaal, tel. 02 767 99 01, gsm 0495 54 19 58, kerkkoor@leefdaal.be of johan.morris@telenet.be


Sint-Pieterszangkoor Bertem

activiteiten: zangkoor - zingen van weekendvieringen, begrafenissen, huwelijken, feestdagen...
waar en wanneer: wekelijkse repetities op donderdagavond
doelgroep: volwassenen
lidgeld: gratis
contact: Mia Naessens, Bosstraat 128, 3060 Bertem, tel. 016 48 87 35, gsm 0497 45 03 62


Parochiaal Zangkoor Sint-Stevensgilde

activiteiten: Dit zangkoor brengt klassieke zang. Sint-Stevensgilde luistert voornamelijk missen en gebedsdiensten tijdens de grote feestdagen zoals Kerstmis of Pasen op in de parochiekerk van Korbeek-Dijle. Occasioneel ook in een ziekenhuis, rustoord of een gesloten gemeenschap in de omgeving.
waar en wanneer: In principe hebben de groepsrepetities plaats op dinsdag van 19 tot 20 uur in de kerk van Korbeek-Dijle. Voor grote projecten zijn er repetities per stem (met stemvorming) op andere momenten die we in overleg afspreken.
doelgroep: Het koor bestaat uit een twintigtal mensen van tien tot zeventig jaar. Alle inwoners uit Bertem zijn welkom, maar vooral de inwoners van Korbeek-Dijle worden uitgenodigd om mee te doen. Voorwaarde is dat je graag zingt.
te betalen: Je hoeft geen lidgeld te betalen. Als je de repetities bijwoont, krijg je de partituren.
contact: Jan Moeyersons, Stationsstraat 20, 3060 Korbeek-Dijle, tel. 016 47 12 52, gsm 0485 28 90 95, wiesgoossens@yahoo.co.uk


Culturele vrije tijd

De Kneu

activiteiten: deze ornithologische vereniging kweekt, verzorgt, beschermt en observeert vogels en natuur om verdwijning te voorkomen. Ze organiseert algemene vergaderingen, een nieuwjaarsviering, een vogeltentoonstelling, een jaarmarkt en een ledeneetmaal.
doelgroep: Iedereen
lidgeld: 9 euro
contact: Victor Timmermans, Oude Leuvensebaan 5, 3060 Bertem, tel. 016 48 00 67


Postzegelkring De Voer

activiteiten: postzegelverzameling en veiling, informatie voor verzamelaars
waar en wanneer: zaal sportwereld - elke derde donderdag van de maand
doelgroep: verzamelaars
lidgeld: 6 euro per jaar
website: http://users.pandora.be/devoer
contact: Lydia Geeroms, Dorpstraat 349, 3061 Leefdaal, tel 016 48 97 91  devoer@pandora.be


Vakantiegenoegens

activiteiten: neemt mensen op sleeptouw om steden te leren kennen, mooie wandelingen te maken en uitstappen te doen. Dit alles in een ontspannen en aangename sfeer. Vakantiegenoegens organiseert activiteiten zoals een daguitstap, stadsbezoek, schaatsen, bowling, halve dagwandelingen, milieufietstocht, wandelingen in onze eigen gemeente en vergaderingen.
waar en wanneer: afhankelijk van de activiteit op vrijdagavand, zaterdag of zondag
doelgroep: gezinnen, alleenstaanden, jong en oud. Iedereen die zijn vrije tijd aangenaam wil vullen in groepsverband
te betalen: lidgeld, deelnameprijs
contact: Ann Bockstal, Dorpstraat 36, 3060 Bertem, tel. 016 38 51 38,
gsm 0494 57 07 01, vg_bertem@hotmail.com


Seniorenbonden en -verenigingen

het logo van OKRA 55+Seniorenbond Bertem - OKRA trefpunt 55+

activiteiten: OKRA organiseert sportieve, leerrijke, creatieve, culturele... activiteiten. De verenging staat voor een trefzekere belangenbehartiging van, voor en met 55+.
waar en wanneer: algemene ledenvergadering: elke eerste woensdag van de maand om 14 uur in de refter van de gemeentelijke basisschool van Bertem - activiteiten verspreid over het hele jaar
doelgroep: 55-plussers
lidgeld: 13 euro per jaar - tweede lid in een gezin: 11 euro (tijdschrift OKRA-magazine inbegrepen)
contact: Jozef Mees, Oude Baan 14, 3060 Bertem, tel. 016 48 11 90, gsm 0476 75 64 13, jos-mees@telenet.be  


Seniorenbond Korbeek-Dijle - Bond van gepensioneerden

activiteiten: vorming en ontspanning voor senioren
waar en wanneer: drie maandelijkse ontmoetingen in de Parochiale gebouwen van Korbeek-Dijle
doelgroep: 55 plussers
te betalen: 13 euro lidgeld
contact: geen gegevens ontvangen


Seniorenbond Leefdaal OKRA

activiteiten: cultuur, reizen, kaarten, wandelen, petanque...
waar en wanneer: iedere derde dinsdag van de maand in de parochiezaal in Leefdaal
doelgroep: iets oudere medeburger
lidgeld: 12 euro
contact: André Morris, Hertwinkel 11, 3061 Leefdaal, tel. 02 767 93 27, gsm 0496 41 76 65, andre.morris@telenet.be


Hartpatiëntengroep

activiteiten: informatieve en recreatieve dienstverlening aan de leden: kaartavonden, petanquewedstrijden, wandelingen, daguitstap, kerstdiner
waar en wanneer: data en plaatsen variëren naar gelang de activiteit
doelgroep: hartpatiënten, hun familieleden, vrienden, kennissen en sympathisanten
te betalen: jaarlijks lidgeld: 5 euro, soms deelnameprijs voor activiteiten
contact: geen gegevens ontvangen


Nationale Strijdersbond Leefdaal

activiteiten: Nationale Strijdersbond Leefdaal herdenkt beide wereldoorlogen en al het menselijke leed dat eraan verbonden is. De bond organiseert vaderlandslievende activiteiten, zoals de 11-novemberviering, fakkelestafette, tentoonstellingen... en deelname aan activiteiten van de afdeling Leuven en het hoofdbestuur van Brussel.
waar en wanneer: afhankelijk van de activiteit
doelgroep: oud-strijders, weerstanders, krijgsgevangenen, werkweigeraars, oorlogsinvaliden, hun kinderen en kleinkinderen en sympathisanten
lidgeld: 10 euro per jaar (waarvan 7,5 euro gestort wordt aan het hoofdbestuur in Brussel) 

Deze gegevens werden ons door de verantwoordelijken van de verenigingen bezorgd. Merk je dat we geen of verkeerde informatie over jouw vereniging verspreiden, laat het ons zeker weten op communicatie@bertem.be.