OCMW-bestuur

Het OCMW-bestuur bestaat uit het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn, ook wel OCMW-raad genoemd.

De OCMW-raad is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW en beslist onder meer over de richting die het OCMW wil uitgaan, de oprichting van nieuwe diensten, het vastleggen van steunnormen...

In Bertem bestaat de OCMW-raad uit 9 leden die maandelijks vergaderen. De zitting vindt elke eerste dinsdag van de maand plaats in het sociaal huis van Bertem. Om 20 uur start het openbaar gedeelte waarbij publiek toegelaten wordt. Nadien volgt een besloten zitting zonder publiek.

De raad keurt jaarlijks het budget en de jaarrekening goed.

Bekijk hier de agenda van de OCMW-raad

Bekijk hier de verslagen van de OCMW-raad(raad voor maatschappelijk welzijn).

Bekijk hier de samenstelling van de Bertemse OCMW-raad.

Bekijk hier de samenstelling van het vast bureau.