OCMW-raad

In Bertem bestaat de OCMW-raad uit 9 leden die maandelijks vergaderen. De zitting vindt elke eerste dinsdag van de maand plaats in het sociaal huis van Bertem. Om 20 uur start het openbaar gedeelte waarbij publiek toegelaten wordt. Nadien volgt een besloten zitting zonder publiek.

De OCMW-raad is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW en beslist onder meer over de richting die het OCMW wil uitgaan, de oprichting van nieuwe diensten, het vastleggen van steunnormen...

De Raad keurt jaarlijks het budget en de jaarrekening goed.