naar top

Openingsuren en contact Woonproject Wonen aan IJse en Voer

Tijdens de maanden juli en augustus, de kerstvakantie en op feestdagen zijn er geen spreekuren. Voor de precieze data kan u terecht bij het woonproject Wonen aan IJse en Voer.

  • Sociaal huis, Tervuursesteenweg 182, 3060 Bertem
    elke 1e en 3e maandag van 13 tot 16 uur
    elke 3e maandag van de maand van 18 tot 20 uur op afspraak
  • Als u niet kan komen naar de vrije spreekuren in onze gemeente, kan u altijd naar één van de spreekuren in een andere gemeente gaan. Bel of bezoek de website van het Wooninfopunt voor data en uren. Daarnaast kan u ook altijd bellen of mailen.

Als u minder- of niet-mobiel bent, komen de medewerkers van het woonloket graag naar u toe.

U kan het woonloket bereiken via tel. 016 31 18 69 of woonloket.bertem@igo.be. Via deze weg kan u alvast uw vraag stellen en/of uw afspraak vastleggen.

Meebrengen

Om u sneller te kunnen helpen met vragen over premies, neemt u best volgende documenten mee naar het Wooninfopunt: facturen en/of offertes, aanslagbiljet van de personenbelastingen inkomensjaar 2014 aanslagjaar 2015, aanslagbiljet van de personenbelastingen inkomensjaar 2015 aanslagjaar 2016.

Breng indien van toepassing en bij vermoeden van relevantie het volgende mee: bewijs verhoogde tegemoetkoming, attest handicap FOD Sociale Zekerheid, bewijs sociaal tarief...

Indien u vragen heeft over uw energiefactuur of u wilt een V-test laten uitvoeren, breng dan zeker uw meest recente eindfactuur van elektriciteit en/of gas mee.

Heeft u vragen over (ver)huren? Breng dan de huurovereenkomst mee. Ter verduidelijking van de situatie kan u ook volgende documenten meenemen: opzegbrief, schriftelijke ingebrekestellingen...