naar top

Openingsuren en contact Wooninfopunt

Tijdens de maanden juli en augustus, de kerstvakantie en op feestdagen zijn er geen spreekuren. Voor de precieze data kan u terecht bij het Wooninfopunt.

  • Sociaal huis, Tervuursesteenweg 182, 3060 Bertem
    elke 1e en 3e maandag van 13 tot 16 uur
    elke 3e maandag van de maand van 18 tot 20 uur op afspraak
  • Als u niet kan komen naar de vrije spreekuren in onze gemeente, kan u altijd naar één van de spreekuren in een andere gemeente gaan. Bel of bezoek de website van het Wooninfopunt voor data en uren. Daarnaast kan u ook altijd bellen of mailen.

Als u minder- of niet-mobiel bent, komen de medewerkers van het Wooninfopunt graag naar u toe.

U kan het Wooninfopunt bereiken via tel. 016 31 18 69 of info@wooninfopunten.be. Via deze weg kan u alvast uw vraag stellen en/of uw afspraak vastleggen.

Meebrengen

Om u sneller te kunnen helpen met vragen over premies, neemt u best volgende documenten mee naar het Wooninfopunt: facturen en/of offertes, aanslagbiljet van de personenbelastingen inkomensjaar 2014 aanslagjaar 2015, aanslagbiljet van de personenbelastingen inkomensjaar 2015 aanslagjaar 2016.

Breng indien van toepassing en bij vermoeden van relevantie het volgende mee: bewijs verhoogde tegemoetkoming, attest handicap FOD Sociale Zekerheid, bewijs sociaal tarief...

Indien u vragen heeft over uw energiefactuur of u wilt een V-test laten uitvoeren, breng dan zeker uw meest recente eindfactuur van elektriciteit en/of gas mee.

Heeft u vragen over (ver)huren? Breng dan de huurovereenkomst mee. Ter verduidelijking van de situatie kan u ook volgende documenten meenemen: opzegbrief, schriftelijke ingebrekestellingen...