Financiële dienst

De medewerkers van de financiële dienst

  • maken bestelbons op
  • boeken binnenkomende facturen
  • maken het gemeentebudget en het financieel meerjarenplan op
  • maken de budgetwijziging op
  • stellen de gemeentelijke belastingreglementen en retributiereglementen op
  • maken de belastingkohieren aan
  • behandelen de bezwaarschriften inzake gemeentebelastingen

U kan bij ons inlichtingen inwinnen als u twijfelt aan de juistheid van de belastingtarieven of van bepaalde gegevens. Bezwaar tegen belastingen moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen en binnen de drie maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
016 49 99 84
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
financien@bertem.be

Deel deze pagina