naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Hulp bij belastingaangifte

Op dinsdag 28 mei helpen medewerkers van de belastingcontrole u in het gemeentehuis bij het invullen van uw belastingaangifte voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten van kalenderjaar 2018). Maar de FOD Financiën doet nog heel wat inspanningen om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Belastingaangifte in het gemeentehuis

U wordt op 28 mei van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur geholpen in zaal De Vleugt in het gemeentehuis. Uw aangifte zal via pc, Tax-on-Web, gebeuren. Denk eraan om alle documenten (loonfiches, rekeninguittreksels van gedane leningen, bewijzen van levensverzekeringspremies, fiscale attesten...) mee te brengen. Vergeet niet om ook uw identiteitskaart mee te nemen. Voor gehuwden volstaat één van beide identiteitskaarten. Maar als u ook de aangifte van uw kinderen of andere familieleden bij hebt, neemt u een kopie van zijn/haar identiteitskaart en een volmacht mee.

Andere manieren om uw belastingaangifte te doen

1. Voorstel van een vereenvoudigde aangifte

U ontvangt een brief met daarin alle fiscale gegevens die de FOD Financiën van u kent en meteen ook een simulatie van de belastingberekening. Als u uw aangifte vorig jaar online heeft ingediend, ontvangt u dit voorstel via MyMinfin.be (Tax-on-web). Vervolgens controleert u zorgvuldig uw gegevens. Zijn die juist en volledig, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt uw aanslagbiljet met uw belastingberekening op basis van de gegevens in dit voorstel. Zijn uw gegevens onjuist of onvolledig, dan moet u de FOD Financiën dat melden via MyMinfin.be of via het papieren antwoordformulier. De FOD Financiën onderzoekt de nieuwe gegevens en u zal uw aanslagbiljet samen met uw belastingberekening ontvangen.

2. U vult uw aangifte zelf in

Uw aangifte gemakkelijk en snel invullen? Dat doet u online! De online aangifte biedt heel wat voordelen: vooraf ingevulde gegevens, hulp bij het invullen, snellere behandeling van de aangifte, raming van de verschuldigde belasting met optimaliseren...

U logt hiervoor in op MyMinfin.be. Dat is uw eigen fiscaal dossier met daarin Tax-on-web.

  • U logt in met uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer. U heeft hiervoor uw pincode nodig. Bent u die vergeten, dan kan u bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis een nieuwe pincode vragen met uw identiteitskaart en uw PUK-code. Kent u ook die niet, dan kan u online (ibz.be) of bij uw gemeente nieuwe codes aanvragen. Let op: dat duurt wel zo’n drie weken.
  • Met de ‘Itsme’-app op uw smartphone. U moet die app maar één keer activeren. Vervolgens maakt u op uw smartphone codes aan om in te loggen.

Vergeet niet om de aangifte op te sturen door te klikken op ‘Bevestigen voor verzending’ en vervolgens ‘Indienen’. Als u een gezamenlijke aangifte indient, moeten u en uw partner beiden elektronisch handtekenen.

3. Hulp in het belastingkantoor

Laat uw aangifte in het belastingkantoor van de FOD Financiën invullen door medewerkers van de belastingdienst. Dit gebeurt net zoals in het gemeentehuis via pc, Tax-on-web. Denk eraan om alle documenten en uw identiteitskaart mee te nemen. Als u voor iemand anders komt, neemt u een kopie van zijn/haar identiteitskaart en een volmacht mee.

Belastingkantoor FOD Financiën, Philipssite 3A bus 1, 3001 Leuven:

  • van 9 tot 12 uur
  • in juni van 9 tot 15 uur

Om lange wachtrijen te vermijden, komt u bij voorkeur zo snel mogelijk in mei. Ook als u uw aangifte nog niet heeft ontvangen, kunnen de experten van de FOD Financiën u al helpen.
De volledige lijst van alle andere locaties vind je op www.fin.belgium.be.

Meer info

Gepubliceerd op woensdag 22 mei 2019
Nieuwsoverzicht