naar top

Hulp bij belastingaangifte

Op dinsdag 15 en donderdag 24 mei helpen medewerkers van de belastingcontrole u bij het invullen van uw belastingaangifte voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten van kalenderjaar 2017).

U wordt van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur geholpen in zaal De Vleugt in het gemeentehuis. Uw aangifte zal via pc, Tax-on-Web, gebeuren. Denk eraan om alle documenten (loonfiches, rekeninguittreksels van gedane leningen, bewijzen van levensverzekeringspremies, fiscale attesten...) mee te brengen. Nieuw dit jaar is dat u ook uw identiteitskaart moet voorleggen. Voor gehuwden volstaat één van beide identiteitskaarten. Maar als u ook de aangifte van uw kinderen of andere familieleden bij hebt, moet u ook die identiteitskaarten meenemen.

Meer info: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte

Gepubliceerd op dinsdag 17 april 2018
Nieuwsoverzicht