naar top

Ruimtelijk uitvoeringsplan sportpark Verona

Op 25 april 2017 heeft de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan sportpark Verona definitief vastgesteld. Dit plan komt tegemoet aan de behoefte aan een nieuwe, multifunctionele sporthal en bijkomend voetbalveld.

De nieuwe sporthal moet plaats bieden aan verschillende sportclubs en verenigingen die nu diverse locaties verspreid over de hele gemeente gebruiken. Daarnaast is er ook behoefte aan een bijkomend voetbalveld en bijkomende infrastructuur voor sport en recreatie. Deze bijkomende infrastructuur voor sport en recreatie kan niet worden opgevangen bij de bestaande voorzieningen.

Het gemeentelijk structuurplan opteert voor de ontwikkeling van een nieuwe site, die alle recreatieve voorzieningen bundelt, in of nabij het hoofddorp Bertem. Maar tegelijkertijd voorziet het structuurplan ook de mogelijkheid om hiervoor locaties in of aansluitend bij de woonkern Leefdaal te voorzien indien mogelijke locaties in Bertem niet haalbaar of wenselijk zijn. Omwille van de hoge investeringskost, de slechte bereikbaarheid en ontsluitingsmogelijkheden en de mogelijke hinder voor de deelkern Bertem wordt het idee om in het gebied 'De Hoef' langs de E314 in Bertem sportinfrastructuur te ontwikkelen, verlaten.

Door zijn centrale ligging tussen de 3 deelkernen van de gemeente Bertem en de goede ontsluiting wordt er geopteerd om de bestaande site van de voetbalclub VC Leefdaal-Bertem, verder uit te breiden. Naast de sportinfrastructuur wordt ook een voldoende ruime parking voorzien. Dit project vergt een aanpassing van het gewestplan en het bestaande Bijzonder plan van aanleg. Daarom maakte de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan op. Om de gewenste situatie te kunnen realiseren, zal de gemeente een aantal percelen ruilen met percelen van De Watergroep en zullen een aantal percelen, momenteel in privé-eigendom, moeten verworven worden. 

De beslissing van definitieve goedkeuring door de gemeenteraad van 25 april 2017 van het ruimtelijk uitvoeringsplan sportpark Verona werd op 30 juni 2017 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het plan treedt in werking veertien dagen na verschijning.

Gepubliceerd op zondag 07 oktober 2018
Nieuwsoverzicht
atleet

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
016 49 97 83
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
omgeving@bertem.be

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Noodplanambtenaar

Inname openbaar domein

Tel. tel.
016 99 97 77
e-mail
innameopenbaardomein@bertem.be

Lees meer artikels over