naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Verzorg uzelf en de anderen tijdens deze warme dagen

Het wordt snikheet deze week! Maar... zeer warme dagen zijn niet zonder gevaar. De warmte kan problemen veroorzaken. Vooral ouderen, kinderen en alleenstaanden zijn kwetsbare groepen. Drink daarom voldoende water, hou uzelf en uw woning koel en draag zorg voor anderen.

Enkele tips

 • Drink meer dan gewoonlijk
  • drink bij voorkeur mineraal water
  • vermijd alcoholische dranken en dranken met veel suiker
  • help baby’s, jonge kinderen en hulpbehoevenden voldoende te drinken!
 • Blijf binnen: in de binnenlucht is minder ozon dan in de buitenlucht.
 • Zoek de koelte op en koel uw lichaam regelmatig af (douche…).
 • Rust voldoende en beperk lichamelijke inspanningen.
 • Bescherm u tegen de zon met een degelijk beschermende zonnecrème en een hoedje.
 • Controleer op warme dagen bij alleenstaande senioren of zieken of ze zich goed voelen en of ze voldoende drinken. Misschien hebben ze wat boodschappen (fruit, drinkwater, verse groenten) nodig.

Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto (ook niet voor een paar minuten).

Wanneer hulp inroepen?

Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste tekenen zijn van ernstige problemen. Blijf dus alert! 

Voelt u zich niet lekker op een heel warme dag? 

 • Drink meteen meer water, zoek een koele plek op en rust. 
 • Bel onmiddellijk uw arts als u twijfelt. 

Reageert u of iemand anders abnormaal (braken, overvloedig zweten, kortademigheid, verwardheid, bewustzijnsverlies, hoge lichaamstemperatuur, verhoogde hartslag) op de warmte? 

 • Waarschuw onmiddellijk de spoeddiensten (112). 
 • Koel de persoon zo goed mogelijk af. 
 • Pas eerste hulp toe als dat nodig is.

Meer tips en info: www.warmedagen.be 

Gepubliceerd op maandag 22 juli 2019
Nieuwsoverzicht