naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vacature aanleg wervingsreserve halftijds directeur

De gemeente Bertem zoekt voor tijdelijke indiensttreding 1 halftijds directeur basisonderwijs (m/v), met aanleg van een wervingsreserve geldig voor drie jaar.

Uw functie

Als directeur van een gemeentelijke basisschool staat u in voor de algemene leiding van de school in al zijn aspecten. Dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor:

- het verstrekken van kwaliteitsvol pluralistisch onderwijs, met de realisatie van het pedagogische project van de school, de leerplannen en het schoolwerkplan

- het motiverend leiden en coachen van het schoolteam

- het efficiënt organiseren van het materiële, administratieve en financiële beheer van de school

- het uitbouwen van relaties met alle partners van de school.

Uw profiel

Het schoolspecifiek profiel, de functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma kan u hieronder raadplegen of aanvragen bij de personeelsdienst.

Ons aanbod

  • Bruto voltijdse maandwedde: min. 3604,42 euro - max. 5398,44 euro
    bruto halftijdse maandwedde: min. 1802,21 euro - max. 2699,22 euro
  • Een tijdelijke halftijdse betrekking als directeur, die kan uitgebreid worden met een aantal uren zorgcoördinatie (tijdelijk)
  • Volledige terugbetaling woonwerkverkeer (fiets en openbaar vervoer) 

     

Interesse?

Dien uw kandidatuur in uiterlijk op 3 augustus 2017 via het sollicitatieformulier, op één van de volgende manieren:

  • door het elektronisch in te vullen: www.bertem.be/sollicitatieformulier of
  • door het per aangetekende brief of het door afgifte tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem.

Voeg bij uw kandidatuur ook een uittreksel uit het strafregister model 596.2 (niet ouder dan 3 maanden) en een attest waaruit blijkt dat u een dienstanciënniteit heeft verworven van minstens 10 jaar als lid van het personeel van het kleuter-, lager of basisonderwijs of secundair onderwijs.

De selectieproeven zullen doorgaan op 18 augustus 2017 (schriftelijk gedeelte) en op 23 augustus 2017 (mondeling gedeelte).

Bijkomende inlichtingen in verband met deze vacature kan u bekomen bij Sonja Timmermans, tel. 016 49 99 91, personeel@bertem.be.

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op maandag 03 juli 2017
Nieuwsoverzicht