naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gemeente Bertem verkoopt gebouw Dorpstraat 551 in Leefdaal

Het gemeentebestuur van Bertem verkoopt een gebouw in het centrum van Leefdaal met het oog op de realisatie van een winkel of horecazaak, gericht op een lokaal cliënteel.

Informatie over het perceel en gebouw

Het perceel is gelegen aan de Dorpstraat 551 in Leefdaal, met als kadastrale aanduiding 3e afdeling, sectie F, nummer 159 N en met als oppervlakte 1 a 05 ca. Het is momenteel eigendom van het gemeentebestuur Bertem. Achter het gebouw ligt een ruime publieke parking. Vlakbij het gebouw is een halte van De Lijn.

Verkoopprocedure

Het perceel wordt verkocht via een openbare verkoopprocedure d.m.v. onderhandeling.

Wijze van indienen van de biedingen

Alle biedingen kunnen onder gesloten omslag tot uiterlijk 25 oktober 2017 om 11 uur aan het gemeentebestuur worden toegestuurd per aangetekend schrijven of afgegeven op het secretariaat van het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

Elke bieder gebruikt daartoe het uniform biedingsformulier dat u onderaan deze pagina vindt.

Elke bieder mag slechts 1 bieding indienen.

Wijze van beoordeling van de biedingen

De biedingen worden door het college van burgemeester en schepenen beoordeeld op basis van de volgende beoordelingscriteria:

  1. op 50 punten: de geboden prijs. Deze prijs mag niet lager liggen dan de schattingswaarde van het gebouw, vastgesteld door landmeter-expert Jonas Artois: 295 000 euro. Het maximum van 50 punten wordt toegekend aan de bieding met de hoogst geboden prijs. Elke andere bieding krijgt een score die gelijk is aan de formule ((geboden prijs / hoogste geboden prijs) * 50). Een bieding onder de schattingswaarde wordt niet aanvaard en is onregelmatig.
  2. op 50 punten: de waarde van de voorgestelde economische activiteit (detailhandel of horeca) voor de detailhandel en horeca en voor het lokale karakter ervan. De kandidaat-koper beschrijft in een nota van max. 3 A4-bladen welke activiteit op vlak van detailhandel of horeca hij zal ontwikkelen in het aangeboden gebouw. Dit beoordelingscriterium wordt beoordeeld op grond van de volgende subcriteria:
    1. een voorstel wordt hoger gequoteerd indien het de diversiteit van het commercieel aanbod in Leefdaal verhoogt of veiligstelt. Daarmee wordt respectievelijk bedoeld: de bieder ontwikkelt een niet-bestaand commercieel aanbod in de deelgemeente Leefdaal of hij behoudt een commercieel aanbod dat met een redelijke zekerheid dreigt te verdwijnen in de deelgemeente Leefdaal.
    2. een voorstel wordt hoger gequoteerd indien het een commercieel aanbod betreft dat verenigbaar is met de mobiliteitsvisie voor het dorpscentrum van Leefdaal, zoals goedgekeurd in het mobiliteitsplan van de gemeente Bertem.
    3. een voorstel wordt hoger gequoteerd indien het een commercieel aanbod betreft dat hoofdzakelijk gericht is op lokaal cliënteel.

Het college van burgemeester en schepenen duidt de voorkeursbieder aan en start met hem/haar onderhandelingen met het oog op het opstellen van de verkoopakte. Het gebouw wordt eerst aangeboden aan de bieder met de meeste punten op een totaal van 100, vervolgens aan de bieder met de op één na hoogste punten enz.

Aanvullende verkoopsvoorwaarden

  • het perceel wordt verkocht in de staat zoals het is
  • alle kosten (erelonen notaris, registratie- en zegelrechten, bodemattesten, schattingsverslag en opmetingsplan...) verbonden aan deze verkoop zijn ten laste van de koper.

Meer informatie

Voor meer informatie en bezichtiging van het gebouw kan u contact opnemen met de dienst openbare werken van de gemeente Bertem, openbarewerken@bertem.be of tel. 016 49 97 83.

Gepubliceerd op donderdag 07 september 2017
Nieuwsoverzicht
Verkoop huis Dorpstraat Leefdaal

Openingsuren & contact

Openbare werken

Tel. tel.
016 49 97 75
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
openbarewerken@bertem.be

Winterwachtdienst

Tel. tel.
0477 94 04 09