naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Hittegolf: verzorg uzelf en de anderen!

Er komt een hittegolf op ons af. Deze tropische temperaturen houden voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen extra risico's in op ernstige gezondheidsproblemen. Drink voldoende water en zorg voor elkaar.

Doe bij hoge temperaturen geen grote inspanningen tussen 12 en 20 uur en zoek de koelte binnen op. Als u verkoeling zoekt aan een zwem- of recreatiewater, hou het veilig en zwem enkel in de toegelaten zones die u kan terugvinden op www.kwaliteitzwemwater.be.

Denk ook aan uw huisdieren! Ook zij hebben nood aan een koele plek en voldoende, vers drinkwater. Tips vindt u op www.huisdierinfo.be/dieren-en-warm-weer

Zorg voor uzelf en de anderen

 • Drink meer dan gewoonlijk
  • drink bij voorkeur mineraal water
  • vermijd alcoholische dranken en dranken met veel suiker
  • help baby’s, jonge kinderen en hulpbehoevenden voldoende te drinken!
 • Blijf binnen: in de binnenlucht is minder ozon dan in de buitenlucht.
 • Zoek de koelte op en koel uw lichaam regelmatig af.
 • Rust voldoende en beperk lichamelijke inspanningen.
 • Bescherm u tegen de zon met een degelijk beschermende zonnecrème en een hoedje.
 • Controleer op warme dagen bij alleenstaande ouderen of zieken of ze zich goed voelen en of ze voldoende drinken. Misschien hebben ze wat boodschappen (fruit, drinkwater, verse groenten) nodig. 
 • Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto (ook niet voor een paar minuten).

Wanneer hulp inroepen?

Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste tekenen zijn van ernstige problemen. Blijf dus alert! 

Voelt u zich niet lekker op een heel warme dag? 

 • Drink meteen meer water, zoek een koele plek op en rust. 
 • Bel onmiddellijk uw arts als u twijfelt. 

Reageert u of iemand anders abnormaal (braken, overvloedig zweten, kortademigheid, verwardheid, bewustzijnsverlies, hoge lichaamstemperatuur, verhoogde hartslag) op de warmte? 

 • Waarschuw onmiddellijk de spoeddiensten (112). 
 • Koel de persoon zo goed mogelijk af. 
 • Pas eerste hulp toe als dat nodig is.

Meer informatie en adviezen: www.warmedagen.be

Gepubliceerd op maandag 08 augustus 2022
Nieuwsoverzicht