naar top

Zorg voor elkaar tijdens warme dagen

Er worden weer hoge temperaturen en mogelijk hogere ozonwaarden verwacht. Zo'n dagen zijn niet ongevaarlijk. Vooral ouderen, zieken en jonge kinderen lopen dan risico op ernstige gezondheidsproblemen. Drink daarom voldoende water, hou uzelf en uw woning koel en draag zorg voor anderen.

Bij een ozonwaarschuwing via het weerbericht is het belangrijk geen grote inspanningen te doen tussen 12 en 20 uur en eventueel de koelte binnen op te zoeken. Als u verkoeling zoekt aan een zwem- of recreatiewater, hou het veilig en zwem enkel in de toegelaten zones die u kan terugvinden op www.kwaliteitzwemwater.be

Enkele tips

 • Drink meer dan gewoonlijk
  • drink bij voorkeur mineraal water
  • vermijd alcoholische dranken en dranken met veel suiker
  • help baby’s, jonge kinderen en hulpbehoevenden voldoende te drinken!
 • Blijf binnen: in de binnenlucht is minder ozon dan in de buitenlucht.
 • Zoek de koelte op en koel uw lichaam regelmatig af (douche…).
 • Rust voldoende en beperk lichamelijke inspanningen.
 • Bescherm u tegen de zon met een degelijk beschermende zonnecrème en een hoedje.
 • Controleer op warme dagen bij alleenstaande senioren of zieken of ze zich goed voelen en of ze voldoende drinken. Misschien hebben ze wat boodschappen (fruit, drinkwater, verse groenten) nodig.
 • Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto (ook niet voor een paar minuten).

Wanneer hulp inroepen?

Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste tekenen zijn van ernstige problemen. Blijf dus alert! 

Voelt u zich niet lekker op een heel warme dag? 

 • Drink meteen meer water, zoek een koele plek op en rust. 
 • Bel onmiddellijk uw arts als u twijfelt. 

Reageert u of iemand anders abnormaal (braken, overvloedig zweten, kortademigheid, verwardheid, bewustzijnsverlies, hoge lichaamstemperatuur, verhoogde hartslag) op de warmte? 

 • Waarschuw onmiddellijk de spoeddiensten (112). 
 • Koel de persoon zo goed mogelijk af. 
 • Pas eerste hulp toe als dat nodig is.

Meer informatie en adviezen: www.warmedagen.be 

Gepubliceerd op dinsdag 23 juni 2020
Nieuwsoverzicht
Warme dagen

Openingsuren & contact

Zorg en welzijn

Lees meer artikels over

Deel deze pagina