naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het 'RUP meergezinswoningen' is definitief vastgesteld

De gemeenteraad heeft het 'ruimtelijk uitvoeringsplan meergezinswoningen' definitief vastgesteld. Dit RUP bakent over het hele grondgebied van de gemeente Bertem zones af waarbinnen geen meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd.

In specifiek daartoe afgebakende zones is er een principieel verbod tot oprichting van en omvorming naar meergezinswoningen. 

De bestaande vergunde meergezinswoningen kunnen overal behouden blijven. Maar als ze binnen het plangebied van het 'RUP meergezinswoningen' liggen, kunnen ze enkel worden verbouwd binnen het bestaand volume, zonder het aantal woonentiteiten te verhogen.

Anderzijds kan er onder strikte voorwaarden een uitzondering worden gemaakt om meergezinswoningen te creëren binnen een bestaand volume van bestaande grote gebouwen en andere markante gebouwen en constructies.

De beslissing van definitieve vaststelling door de gemeenteraad van 26 juni 2018 werd op 3 september 2018 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het plan treedt in werking veertien dagen na verschijning.

Meer info vindt u op www.bertem.be/rupmeergezinswoningen of bij de dienst omgeving.

Gepubliceerd op woensdag 19 september 2018
Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
016 49 97 83
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
omgeving@bertem.be

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Inname openbaar domein

Tel. tel.
016 99 97 77
e-mail
innameopenbaardomein@bertem.be

Lees meer artikels over