naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Droogte in lente en zomer 2018 erkend als landbouwramp

De droogte in de lente en zomer van 2018 is erkend als landbouwramp. Landbouwers kunnen tot ten laatste 28 februari 2019 een tegemoetkoming aanvragen om de geleden schade, die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies, te vergoeden.

Het Besluit van de Vlaamse Regering wordt in de loop van november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat landbouwers vanaf nu een tegemoetkoming kunnen aanvragen als ze een vergoeding wensen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies. De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden opgestuurd of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij door middel van het daartoe voorziene formulier dat terug te vinden is op http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.

De tegemoetkomingsaanvragen zullen, als ze volledig en coherent zijn, in de mate van het mogelijke, in volgorde van ontvangst worden behandeld.

De aanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen, zoals:

  • een attest van de verzekeraar als men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie als men via die organisatie is verzekerd;
  • het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota als de schade ook werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

Meer informatie:

http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.
Voor alle andere vragen hierover kan men terecht bij de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

 

Gepubliceerd op donderdag 15 november 2018
Nieuwsoverzicht
zon

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
016 49 97 83
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
omgeving@bertem.be

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Inname openbaar domein

Tel. tel.
016 99 97 77
e-mail
innameopenbaardomein@bertem.be

Lees meer artikels over

Deel deze pagina