naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Alleen EcoWerf mag huishoudelijk afval ophalen

Een goed afvalbeleid vereist een goed beheer van de afvalinzameling, recyclage en verwerking. Daarom beheert én bewaakt de gemeente de inzameling van het huishoudelijk afval. Bertem heeft dit afvalbeheer overgedragen aan EcoWerf dat kiest voor een duurzaam en integraal afvalbeheer.

Bertem heeft voor een periode van 18 jaar het afvalbeheer in een beheersoverdracht overgedragen aan EcoWerf. Als intercommunale kiest EcoWerf samen met haar 27 gemeentevennoten voluit voor een duurzaam en integraal afvalbeheer, op korte en lange termijn.

In het politiereglement van onze gemeente staat zeer duidelijk dat de intercommunale EcoWerf de enige afvalophaler is die gemachtigd is om huishoudelijk afval, of met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval, in te zamelen. Zoals bepaald door de OVAM, geldt dit niet enkel voor gezinswoningen, maar ook voor de afvalophaling bij appartementen (met of zonder syndicus), tweede verblijven (huizen en appartementen), sociale huisvestingsmaatschappijen, studentenkamers (in huis of home) en serviceflats.

Andere inzamelinitiatieven kunnen zorgen voor overlast of onveilige toestanden en ondermijnen de dienstverlening. Daarom is afvalinzameling van huishoudelijk afval door privébedrijven illegaal. Privébedrijven mogen op ons grondgebied enkel bedrijfsafval en afval van rust- en verzorgingstehuizen inzamelen. Ze mogen dus geen huishoudelijk afval inzamelen.

 

 

Gepubliceerd op donderdag 24 januari 2019
Nieuwsoverzicht