naar top

Nieuwe gratis vrijwilligersverzekering

De gratis vrijwilligersverzekering, aangeboden door de Vlaamse overheid, krijgt dit voorjaar een update! Vanaf 1 april 2019 veranderen de erkenningscriteria, het reglement en de polis.

De erkenningsvoorwaarden worden aangepast. Vanaf 1 april 2019 focust de Vlaamse overheid op feitelijke verenigingen, startende vzw’s en vzw’s zonder personeel (waarvoor u dimona-aangifte doet). Valt u hieronder? Vraag dan vanaf 27 maart uw nieuwe erkenningsnummer aan in het nieuwe digitale loket, waar u ook uw activiteiten kan beheren.

Organisaties met een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vragen vanaf 1 april hun erkenning aan bij het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk, niet meer bij de VGC.

Is uw organisatie een vzw met betaald personeel? Zorg dan dat u zelf uw vrijwilligers verzekert met een eigen polis voor 1 april 2019. Op www.vrijwilligersverzekeren.be vindt u uitleg over wat u zeker moet doen en waar u op moet letten. Vanaf 1 april kan u immers geen gebruik meer maken van de gratis verzekering.

De polis en waarborgen werden verbeterd. U zal vrijwilligersuren kunnen verzekeren, in plaats van mandagen. Da’s veel efficiënter.

Wat moet u doen?

Uw huidige erkenningsnummer kan nog gebruikt worden voor activiteiten die plaatsvinden tot en met 31 maart 2019. Nadien heeft u een nieuw erkenningsnummer nodig. Let op: vraag dit nog niet aan.

Meer info

Organisaties die al erkend zijn én waarvan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een geldig e-mailadres heeft, worden per e-mail geïnformeerd.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw: verzekering@vsvw.be, tel. 03 218 59 01 (op werkdagen, behalve woensdag en vrijdag, tussen 9 en 17 uur of www.vlaanderenvrijwilligt.be

Gepubliceerd op donderdag 14 maart 2019
Nieuwsoverzicht