naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030

Eind 2019 moet België aan de Europese Commissie een definitief Nationaal energie- en klimaatplan voor de periode 2021-2030 voorleggen. Het ontwerpplan bevat maatregelen die een directe of indirecte impact hebben op alle burgers. Daarom is het belangrijk dat ieder zijn opmerkingen kenbaar maakt.

Met het plan moet ons land aangeven hoe het zal bijdragen aan de langetermijndoelstellingen inzake broeikasgasemissiereductie in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Het Belgische ontwerpplan werd eind 2018 neergelegd bij de Europese Commissie.

Omdat het plan belangrijke thema’s afdekt met maatregelen die een directe of indirecte impact hebben op alle burgers, is het belangrijk dat ieder zijn/haar voorstellen, bemerkingen en standpunten kenbaar maakt.

Op 4 juni 2019 lanceerden de federale en gewestelijke ministers van Energie en Klimaat daarom een publieksbevraging over dit ontwerp van plan. Deze door de EU-wetgeving opgelegde bevraging wil de burgers en stakeholders inspraak geven in dit ontwerpplan. Daarna zal het ontwerp worden bijgestuurd om tegen eind december 2019 een finaal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 te kunnen indienen bij de Europese Commissie.

Tot 15 juli 2019 kunt u uw opmerkingen digitaal indienen via www.nationaalenergieklimaatplan.be

Gepubliceerd op dinsdag 18 juni 2019
Nieuwsoverzicht