naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Wie wil meedenken over ruimtelijke ordening?

Adviesraden zijn erg belangrijk in de interactie tussen het bestuur, inwoners en verenigingen. Geïnteresseerde inwoners krijgen er de kans zich te verdiepen in dossiers en op basis van hun ervaring of interesse voorstellen tot verbetering te doen. De GECORO geeft advies over ruimtelijke ordening.

Wij doen een warme oproep aan alle inwoners om zich te engageren! Uw ideeën kunnen ons meehelpen om Bertem mooier, leefbaarder en aangenamer te maken. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) adviseert het gemeentebestuur rond beleid en initiatieven inzake ruimtelijke ordening.

Wie zoeken we?

  • een voorzitter
  • drie deskundigen (een architect, een stedenbouwkundige of een ruimtelijk planner, maar ook iemand die door interesse en ervaring inzicht in de materie heeft verworven, kan deskundig zijn) en hun plaatsvervangers
  • zes vertegenwoordigers en zes vervangers uit de maatschappelijke geledingen: milieu en natuur – landbouwers – handelaars – werknemers - senioren en welzijn - vrije tijd (jeugd, cultuur en sport)

Kandidaturen?

Heeft u interesse in ruimtelijke ordening en stedenbouw? Wilt u graag actief meedenken over het gemeentelijk beleid? Stel u dan zeker kandidaat per brief of e-mail omgeving@bertem.be. Vermeld zeker ook uw adres, eventuele ervaring met ruimtelijke ordening en stedenbouw en wie u wil vertegenwoordigen.

De kandidaturen voor de adviesraden worden ten laatste verwacht op 15 september 2019.

Gepubliceerd op dinsdag 02 juli 2019
Nieuwsoverzicht
afbeelding: groep denkt na

Lees meer artikels over

Deel deze pagina