naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuwe adviesraden: wie wil meedenken over jeugd, milieu en mobiliteit?

Als lid van een adviesraad krijgt u de kans zich te verdiepen in dossiers en op basis van ervaring of interesse voorstellen tot verbetering te doen. Stel u ten laatste op 15 september kandidaat om lid te worden van de jeugdraad, milieuraad of mobiliteitsraad.

Het bestuur in een gemeente kan niet zonder de inbreng van de inwoners. Zij kennen het best de situatie in hun straat, brengen nieuwe ideeën aan of kunnen aanwijzen waar het gedeeltelijk fout loopt. Adviesraden zijn dan ook erg belangrijk in de interactie tussen het bestuur, inwoners en verenigingen. Geïnteresseerde inwoners krijgen er de kans zich te verdiepen in dossiers en op basis van hun ervaring of interesse voorstellen tot verbetering te doen. Wij doen een warme oproep aan alle inwoners om zich hierin te engageren! Uw ideeën kunnen ons meehelpen om Bertem mooier, leefbaarder en  aangenamer te maken.

Jeugdraad

De jeugdraad adviseert het gemeentebestuur over het jeugdbeleid. Met jeugdbeleid wordt zowel het jeugdwerkbeleid als het jeugdwelzijnsbeleid bedoeld.

De jeugdraad kan ook over alle andere beleidsdossiers waarvan hij vindt dat er jeugdbelangen in het geding zijn, op eigen initiatief een advies uitbrengen aan het gemeentebestuur.

Daarnaast heeft de jeugdraad de opdracht om al dan niet samen met het gemeentebestuur

 • initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen het gemeentebestuur en het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen.
 • sociale en culturele activiteiten en voorzieningen voor de jeugd, eventueel georganiseerd door de jeugd, aan te moedigen of zelf initiatieven te nemen als er een leemte is.
 • bij zo veel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid te bevorderen alsook de inspraak en participatie te stimuleren.

Wie zoeken we?

 • Twee afgevaardigden van elke erkende Bertemse jeugdvereniging
 • Geïnteresseerde jongeren uit de gemeente

Kandidaturen?

Heeft u interesse en bent u tussen de 16 en 35 jaar oud, stel u dan zeker kandidaat via brief of e-mail naar vrijetijd@bertem.be. Vermeld zeker ook uw adres en motivatie.

Milieuraad

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk natuur- en milieubeleid.

Wie zoeken we?

 • Zes vertegenwoordigers van de milieu- en natuurverenigingen actief in de gemeente Bertem.
 • Een inwoner uit Korbeek-Dijle en telkens twee inwoners uit Leefdaal en Bertem geïnteresseerd in milieu en natuur.
 • Drie vertegenwoordigers met expertise of ervaring in de landbouwsector.
 • Een vertegenwoordiger met expertise of ervaring in de lokale economie.

Kandidaturen?

Heeft u interesse in milieu? Wilt u graag actief meedenken over het gemeentelijk beleid? Stel u dan zeker kandidaat via brief of e-mail omgeving@bertem.be. Vermeld zeker ook uw adres, eventuele ervaring met milieu of natuur en de groep die u wilt vertegenwoordigen (inwoners, landbouw, KMO, vereniging).

Mobiliteitsraad

De mobiliteitsraad brengt advies uit over het mobiliteitsbeleid van de gemeente.

Wie zoeken we?

 • Twee inwoners uit Korbeek-Dijle en telkens vier inwoners uit Leefdaal en Bertem met belangstelling voor verkeer en mobiliteit.
 • Een vertegenwoordiger met expertise of ervaring in de landbouwsector.
 • Een vertegenwoordiger met expertise of ervaring in de plaatselijke handel of KMO.
 • Drie vertegenwoordigers namens ouders of personeel uit de lagere scholen gelegen op het grondgebied.

Kandidaturen?

Heeft u interesse in mobiliteit en verkeer? Wilt u graag actief meedenken over het gemeentelijk beleid? Stel u dan zeker kandidaat via brief of openbarewerken@bertem.be. Vermeld zeker ook uw adres, eventuele ervaring met mobiliteit en verkeer en de groep die u wilt vertegenwoordigen (inwoners, landbouw, KMO, scholen).

Gepubliceerd op maandag 15 juli 2019
Nieuwsoverzicht
groep denken boom

Lees meer artikels over

Deel deze pagina