naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant stelt vanaf 19 juli een captatieverbod in op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op de Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen. De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en  verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin Europees of Vlaams beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Om de schade te beperken, adviseert de Droogtecommissie een captatieverbod, het onttrekken van water door landbouwers en bedrijven, in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen. Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om een captatieverbod vanaf 19 juli in te stellen op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op de Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde. Voor de waterlopen in het beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties. De reeds geldende meldingsplicht en vergunningsplicht blijven onveranderd. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. 

Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet essentiële toepassingen te vermijden zoals het besproeien van gazons.

Gepubliceerd op vrijdag 19 juli 2019
Nieuwsoverzicht
logo Vlaams-Brabant

Lees meer artikels over

Deel deze pagina