naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Oproep tot kandidaten voor Lokaal Overleg Kinderopvang

Op 27 augustus besliste de gemeenteraad om opnieuw de adviesraad ‘Lokaal Overleg Kinderopvang’ (LOK) samen te stellen. Het LOK brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, opvanginitiatieven, scholen, jeugdverenigingen, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden

Deze gemeentelijke adviesraad geeft advies aan het lokaal bestuur over het beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het forum dat zich beraadt en afspraken maakt over de oprichting van het Digitaal Loket Kinderopvang.

Bent u als organisator, als gebruiker of als deskundige betrokken bij de kinderopvang en wilt u graag het lokaal bestuur adviseren over kinderopvang in onze gemeente, stel u dan kandidaat.

 Wie zoeken we?

  • 5 vertegenwoordigers van de lokale actoren: 
    organisatoren van kinderopvang, scholen die opvang aanbieden, jeugdwerkinitiatieven, sport- en vrijetijdsinitiatieven, kinderoppas verzorgd door de Gezinsbond, opvang voor zieke kinderen door mutualiteiten en andere organisaties…
  • 5 vertegenwoordigers van de gebruikers:
    al wie plaatselijk een beroep doet op kinderopvang of een behoefte heeft aan kinderopvang, vertegenwoordigers van organisaties die representatief zijn voor gebruikers inzake kinderopvang, leden van organisaties die representatief zijn voor de gebruikers zoals de lokale afdeling van de Gezinsbond, ouderverenigingen van de scholen, verenigingen van ouders met kinderen met specifiek zorgbehoeften…
  • 1 externe deskundige inzake kinderopvang 
    bv. Huis van het Kind, IGO... 

Kandidaat?

Heeft u interesse, stel u dan vóór 25 september 2019 kandidaat via brief of e-mail naar gemeentebestuur@bertem.be.

Vermeld zeker ook uw adres en motivatie.

Gepubliceerd op woensdag 28 augustus 2019
Nieuwsoverzicht
Kinderen

Openingsuren & contact

Zorg en welzijn

Lees meer artikels over

Deel deze pagina