naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Woning in Leefdaal te koop of te huur

Het OCMW Bertem verkoopt of verhuurt het perceel aan de Dorpstraat 495 in Leefdaal om er een economische activiteit uit te bouwen. U kan tot uiterlijk 12 november om 13 uur uw bod in het gemeentehuis afgeven. Gebruik hiervoor ons biedingsformulier.

Het OCMW Bertem verkoopt of verhuurt haar perceel aan de Dorpstraat 495 in Leefdaal, met als kadastrale aanduiding 3e afdeling, sectie E, nummer 17 M en met als oppervlakte 5 are via een openbare procedure d.m.v. onderhandeling.

Bezorg uiterlijk op 12 november 2019 om 13 uur uw bod onder gesloten omslag per aangetekend schrijven aan het OCMW of geef het tegen ontvangstbewijs af op het directiesecretariaat in het gemeentehuis. U gebruikt hiervoor het biedingsformulier dat u hieronder kan downloaden. Elke bieder mag slechts 1 biedingsformulier indienen.

Beoordelingscriteria

De biedingen worden door het vast bureau beoordeeld op basis van de volgende beoordelingscriteria:

 1. op 50 punten: de geboden aankoop- of huurprijs
  Deze aankoopprijs mag niet lager liggen dan de geschatte verkoopswaarde van het gebouw, vastgesteld door landmeter-expert Jonas Artois: 275 000 euro. Het maximum van 50 punten wordt toegekend aan de bieding met de hoogst geboden prijs. Elke andere bieding krijgt een score die gelijk is aan de formule ((geboden prijs / hoogste geboden prijs) * 50). Een bieding onder de schattingswaarde wordt niet aanvaard en is onregelmatig. In geval van meerdere biedingen die betrekking hebben op aankoop en op huur, wordt een aparte score opgesteld voor aankoop en voor huur.
 2. op 50 punten: de waarde van de voorgestelde economische activiteit voor de detailhandel en voor het lokale karakter ervan.
  De kandidaat-koper of -huurder beschrijft in een nota van max. 3 A4-bladen welke activiteit op vlak van detailhandel hij zal ontwikkelen in het aangeboden gebouw.

Dit laatste beoordelingscriterium wordt beoordeeld op grond van de volgende subcriteria:

 • een voorstel wordt hoger gequoteerd indien het de diversiteit van het commercieel aanbod in Leefdaal verhoogt of veiligstelt. Daarmee wordt respectievelijk bedoeld: de bieder ontwikkelt een niet-bestaand commercieel aanbod in de deelgemeente Leefdaal of hij behoudt een commercieel aanbod dat met een redelijke zekerheid dreigt te verdwijnen in de deelgemeente Leefdaal
 • een voorstel wordt hoger gequoteerd indien het een commercieel aanbod betreft dat verenigbaar is met de mobiliteitsvisie voor het dorpscentrum van Leefdaal, zoals goedgekeurd in het mobiliteitsplan van de gemeente Bertem
 • een voorstel wordt hoger gequoteerd indien het een commercieel aanbod betreft dat hoofdzakelijk gericht is op lokaal cliënteel

 Het gebouw wordt eerst aangeboden aan de bieder met de meeste punten op een totaal van 100, vervolgens aan de bieder met de op één na hoogste punten enz.

Voorwaarden

 • Het perceel wordt verkocht in de staat zoals het is.
 • Alle kosten (erelonen notaris, registratie- en zegelrechten, bodemattesten, schattingsverslag en opmetingsplan...) verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de koper of huurder.
 • De kandidaat-koper of -huurder moet zelf instaan voor de inrichting van twee parkeerplaatsen voor auto's van klanten.

Onderhandelingen

Het vast bureau wordt gemachtigd om de voorkeursbieder aan te duiden en om daarmee onderhandelingen te starten met het oog op het opstellen van de verkoopakte of het huurcontract. De verkoopakte wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Meer info

Hoofddeskundige investeringsprojecten Marieke Cyffers, tel. 016 49 97 75, marieke.cyffers@bertem.be 

Gepubliceerd op donderdag 24 oktober 2019
Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Financiën

Facilitair beheer

Deel deze pagina