naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we duurzaam en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Daarom werkt de provincie aan een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven. Geef er gerust ook uw mening over.

 Benieuwd naar deze visie? Bekijk de conceptnota:

Milieueffecten

De provincie Vlaams-Brabant maakt ook een milieueffectenrapport (MER) op naar aanleiding van het 'Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant':

 • Geef uw mening en laat ons weten welke milieueffecten we volgens u nog bijkomend moeten onderzoeken.
 • Geef hierbij aan op welke manier we dit onderzoek best doen.
 • Stel eventuele alternatieve locatie- of inrichtingsalternatieven voor.

Wilt u weten hoe deskundigen de milieueffecten onderzoeken?

Geef uw mening als burger!

Waarover kan ik mijn mening geven?

 • de conceptnota 'Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant'
 • de kennisgevingsnota met betrekking tot de te onderzoeken milieueffecten (MER)

Wanneer kan ik mijn mening geven?

 • Van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020 over de conceptnota
 • Binnen de 60 dagen vanaf 1 december 2019 over de kennisgevingsnota

Hoe kan ik mijn mening geven?

 • Schriftelijk en gericht aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant:
  • Vermeld duidelijk over welk document je feedback geeft.
  • Per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be.
  • Per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis.
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens het startmoment op 4 december 2019 in het Provinciehuis, tussen 14 en 21 uur (je komt langs wanneer het jou past).
 • Schriftelijk en gericht aan het Team MER van de Vlaamse Overheid:
  • Enkel opmerkingen over de kennisgevingsnota milieueffectenbeoordeling via
   • mer@vlaanderen.be
   • Departement Omgeving - Team Mer (Plan-MER PL0260), Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel
Gepubliceerd op maandag 02 december 2019
Nieuwsoverzicht
ok

Openingsuren & contact

Omgeving

Inname openbaar domein

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Lees meer artikels over

Deel deze pagina