naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vacature werkleider-toezichter openbare werken

Lokaal bestuur Bertem zoekt voor spoedige indiensttreding: 1 voltijds contractueel werkleider-toezichter openbare werken op niveau C4-C5 (m/v) met aanleg van een wervingsreserve, geldig voor één jaar.

Uw functie

U staat in voor de (technische) voorbereiding, opvolging, coördinatie, toezicht en controle van werken in eigen beheer en van werken uitgevoerd door nutsmaatschappijen, met het oog op een efficiënte en kwaliteitsvolle werking van de technische dienst. Bijkomend bent u rechtstreeks verantwoordelijk voor de aansturing en opvolging van de technisch assistenten openbare werken.

Uw profiel

  • U voldoet aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
  • U hebt een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  • U hebt minimaal 4 jaar relevante beroepservaring
  • U beschikt over een rijbewijs B of u behaalt dit tijdens de inloopperiode.

Ons aanbod

  • Bruto voltijdse maandwedde: min. 2638,58 euro - max. 4167,68 euro;
  • Beroepservaring bij een andere overheid en relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige komen in aanmerking voor de toekenning van de diverse anciënniteiten;
  • Volledige terugbetaling woonwerkverkeer (fiets en openbaar vervoer), hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques van 8 euro en 35 dagen verlof.

Interesse?

Dien uw kandidatuur in uiterlijk op 11 maart 2020 via het voorgeschreven sollicitatieformulier, op één van de volgende manieren:

Voeg bij uw kandidatuur ook een recent uittreksel uit het strafregister en een afschrift van het gevraagde diploma.

De selectieproeven zullen plaatsvinden op 23 maart 2020 's avonds (schriftelijk gedeelte) en op 7 april 2020 (mondeling gedeelte). De psychotechnische testen vinden plaats op een nog nader te bepalen datum.

Meer informatie over deze functie en deze vacature, vindt u op www.bertem.be/vacatures of vraagt u bij de dienst HRM: tel. 016 49 97 84 of 016 49 97 73, personeel@bertem.be.

 

Gepubliceerd op maandag 17 februari 2020
Nieuwsoverzicht