naar top

Vacature werkleider-toezichter openbare werken

De gemeente Bertem zoekt voor spoedige indiensttreding: 1 voltijds contractueel werkleider-toezichter openbare werken op niveau C1-C3 (m/v) met aanleg van een wervingsreserve, geldig voor één jaar.

Uw functie

U staat in voor de (technische) voorbereiding, opvolging, coördinatie, toezicht en controle van werken in eigen beheer en van werken uitgevoerd door nutsmaatschappijen, met het oog op een efficiënte en kwaliteitsvolle werking van de technische dienst. Bijkomend bent u rechtstreeks verantwoordelijk voor de aansturing en opvolging van de technisch assistenten openbare werken.

Uw profiel

  • U voldoet aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
  • U hebt een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  • U beschikt over een rijbewijs B of u behaalt dit tijdens de inloopperiode.

Ons aanbod

  • Bruto voltijdse maandwedde: min. 1927,37 euro - max. 3527,59 euro;
  • Beroepservaring bij een andere overheid en relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige komen in aanmerking voor de toekenning van de diverse anciënniteiten;
  • Volledige terugbetaling woonwerkverkeer (fiets en openbaar vervoer), hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques van 8 euro en 35 dagen verlof.

Interesse?

Dien uw kandidatuur in uiterlijk op 31 december 2019 via het voorgeschreven sollicitatieformulier, op één van de volgende manieren:

Voeg bij uw kandidatuur ook een recent uittreksel uit het strafregister en een afschrift van het gevraagde diploma.

De selectieproeven zullen plaatsvinden op 9 januari 2020 (schriftelijk gedeelte) en op 24 januari 2020 (mondeling gedeelte). De psychotechnische testen vinden plaats in de week van 27 januari 2020.

Meer informatie over deze functie en deze vacature, vindt u op www.bertem.be/vacatures of vraagt u bij de dienst HRM: tel. 016 49 97 84 of 016 49 97 73, personeel@bertem.be.

 

Gepubliceerd op maandag 02 december 2019
Nieuwsoverzicht