naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Regeling in de Bertemse scholen nu de lessen geschorst zijn

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. De kinderen worden van 16 maart tot en met 3 april niet op school verwacht. Er wordt wel (nood)opvang voorzien.

Vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april worden de lessen opgeschort. De kinderen worden niet op school verwacht. Er wordt wel opvang voorzien voor kinderen van zorg- en hulpverleners of kinderen die anders opgevangen dienen te worden bij mensen uit de risicogroepen (bejaarden, zieken…). Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. 

Er is alle schooldagen opvang voorzien op school tussen 8 uur en 17 uur indien dit echt noodzakelijk is voor uw kind(eren). We willen u vragen uw kind(eren) niet doorheen de dag te brengen en/of af te halen. Tijdens deze periode gelden de normale schooluren. Dit betekent dat kinderen op tijd worden gebracht en opgehaald. De geldende prijzen van de naschoolse opvang blijven behouden.

Er zullen geen maaltijden beschikbaar zijn. Kinderen brengen hun lunchpakket mee.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...  

Alle kinderen kregen een brief hierover mee.

Wij rekenen hierbij op ieders burgerzin en vragen nogmaals alleen kinderen naar school te brengen waarvan de ouders geen enkele andere optie hebben!

Als ouder blijft u de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. U vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders . 

Met specifieke vragen over de regeling in de school van uw kind:

Gepubliceerd op vrijdag 13 maart 2020
Nieuwsoverzicht