naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Dienstverlening EcoWerf - Coronavirus

De afvalophalingen aan huis blijven doorgaan. Ook het recyclagepark blijft open. Wel vragen we u om uw bezoek aan het recyclagepark zoveel mogelijk uit te stellen. Probeer rechtstreeks contact met de parkwachter te vermijden. EcoWerf houdt alle info bij op zijn website.

Afvalophaling aan huis

EcoWerf streeft ernaar om alle afvalophalingen aan huis te laten doorgaan. Met de gegevens waarover we vandaag – vrijdag 13 maart – beschikken, zullen de ophalingen van volgende week kunnen doorgaan. Indien er inzamelingen zouden wegvallen, dan trachten we onze inwoners zo spoedig mogelijk te informeren, via onze eigen kanalen en die van uw gemeente/stad.

Indien er op een bepaald moment toch onvoldoende chauffeurs/laders en laders zouden zijn, dan zal EcoWerf voorrang geven aan op de ophaling van huisvuil en gft. Inzamelingen van blauwe zak, roze zak en papier/karton zullen dan mogelijks niet kunnen doorgaan.

Recyclageparken

De recyclageparken zullen open blijven, tenzij de Federale of Vlaamse Regering zou beslissen dat de recyclageparken (deels/op bepaalde dagen) moeten sluiten. We vragen aan de inwoners om een bezoek aan het recyclagepark zoveel als mogelijk uit te stellen. Uit respect voor onze parkwachters, maar ook voor uw gezondheid en die van andere bezoekers, vragen we om rechtstreeks contact met de parkwachter te vermijden.

Indien er tijdelijk recyclageparken zouden sluiten, dan trachten we u zo spoedig mogelijk te informeren, via onze eigen communicatiekanalen en die van de gemeente.

Ook bij EcoWerf wordt de situatie op de voet gevolgd en indien nodig worden de maatregelen bijgestuurd. De meest actuele informatie vindt u op https://www.ecowerf.be/dienstverlening-ecowerf-coronavirus.

Gepubliceerd op zaterdag 14 maart 2020
Nieuwsoverzicht