naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Opschorting termijnen omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen voor de omgevingsvergunningsprocedures. De beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers worden verlengd, maar overheden worden niet geblokkeerd als zij kunnen optreden.

De vergunningverlening wordt niet stilgelegd, maar er gelden wel langere beslissingstermijnen. Dit omdat mogelijkerwijs delen van het gemeentepersoneel ziek worden, de vergunningsaanvragen niet even efficiënt via thuiswerk verwerkt kunnen worden en omdat op dit moment het openbaar onderzoek niet naar behoren georganiseerd kan worden.

De vergunningverlening door gemeenten valt dus niet stil, maar de tijdelijke regeling kan voor de aanvrager wel betekenen dat de eindbeslissing door het schepencollege langer op zich laat wachten. Omwonenden mogen wachten tot na 24 april om een dossier in openbaar onderzoek te gaan inkijken in het gemeentehuis.

De tijdelijke regeling geldt voor alle lopende aanvragen en voor aanvragen die op of na 24 maart, maar voor of uiterlijk op 24 april worden ingediend. De minister kan de datum van 24 april verlengen.

Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld, wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60). Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Geen veranderingen termijn aktename meldingen en beroepstermijn Raad voor Vergunningsbetwistingen

Voor meldingen veranderen de proceduretermijnen niet. Geen tijdige aktename van een melding betekent dus een stilzwijgende weigering van de melding. Ook de termijn om in beroep te gaan naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt niet verlengd.

Meer info: www.omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus 

Gepubliceerd op donderdag 26 maart 2020
Nieuwsoverzicht