naar top

Nieuwe termijn openbaar onderzoek vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant

De termijn van het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed is geschorst omwille van de civiele noodsituatie als gevolg van de coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen van 12 en 17 maart 2020.

Van zodra de noodsituatie eindigt loopt de termijn van het openbaar onderzoek weer verder gedurende een resterende periode van 38 dagen. U wordt van de einddatum op de hoogte gebracht via onze website, een affiche aan het gemeentehuis, via het Belgisch Staatsblad en via een advertentie in 3 dagbladen.

Tijdens de schorsingsperiode kunnen opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden nog steeds digitaal of per post bezorgd worden via:

Het dossier is momenteel nog steeds raadpleegbaar op de webpagina van het openbaar onderzoek. Het dossier ligt tijdens de schorsingsperiode niet langer ter inzage in de kantoren in Brussel en Leuven. Opmerkingen en bezwaren kunnen momenteel ook niet via afgifte op kantoor ingediend worden.

Bekendmaking van de nieuwe termijn openbaar onderzoek aan de burger

Naar aanleiding van de coronacrisis keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 27 maart een besluit goed om procedures in de onroerenderfgoedregelgeving te verlengen of te schorsen. Die maatregelen liepen af op 24 april.

De federale maatregelen over social distancing blijven gelden. Om onnodige verplaatsingen te vermijden, besliste de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed om het lopende openbaar onderzoek verder te schorsen en de procedurele bepalingen over verzendingen en kennisgevingen te verlengen tot 11 mei.

Na afloop van de duurtijd van de civiele noodsituatie zal het vaststellingsdossier opnieuw digitaal beschikbaar zijn in de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel en in Leuven voor degenen die thuis niet over internet beschikken.

Gepubliceerd op woensdag 01 april 2020
Nieuwsoverzicht
erfgoed

Openingsuren & contact

Omgeving

Inname openbaar domein

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Lees meer artikels over

Deel deze pagina