naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gevolgen voor EPC en EPB van woningen door coronacrisis

Eigenaars die een woning willen verkopen of verhuren krijgen uitstel voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat (EPC). De indientermijn van een aangifte voor een energieprestatie en binnenklimaat (EPB) wordt verlengd voor EPB-aangiftes die vanaf 20 maart moesten/moeten ingediend worden.

Energieprestatiecertificaat

Van 20 maart 2020 tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke verkoopakte verleden wordt of de huurovereenkomst afgesloten wordt. Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.

Als er bij de verkoop van een woning op het moment van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, moet de notaris dit melden aan het Vlaams Energie-agentschap (VEA).

EPB-aangifte

Voor EPB-aangiften die uiterlijk op 19 maart 2020 moesten ingediend worden, geldt de indientermijn uit het Energiedecreet. Voor EPB-aangiften die tussen 20 maart en 17 juli 2020 ingediend moesten of moeten worden, wordt de indientermijn verlengd met 120 dagen.

Alle info op de website van de Vlaamse overheid.

Gepubliceerd op dinsdag 07 april 2020
Nieuwsoverzicht