naar top
Gemeente Bertem

Archeologische opgraving aan de site van de nieuwe sporthal

Het Vlaams Erfgoed Centrum voerde begin maart een opgraving uit op de plaats waar de nieuwe sporthal komt. Het archeologisch vooronderzoek had namelijk uitgewezen dat er middeleeuwse bewoning aanwezig geweest is op het terrein.

In de omgeving van Bertem zijn al een aantal interessante onderzoeken en vondsten gedaan. Bertem kent een lange geschiedenis, van de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog. Zo zijn er in de buurt al vuursteen artefacten uit de prehistorie, Romeinse munten, structuren uit de Middeleeuwen zoals molens en hoeves, aardewerk uit de Nieuwe Tijd en bunkers en tunnels uit de Wereldoorlogen gevonden. In de jaren ’50 is een opgraving uitgevoerd in de Sint-Veronakapel. Hier werden een aantal graven gevonden uit de Karolingische periode. Het bijzondere was dat Romeins bouwmateriaal werd gevonden in de grafvullingen en ingemetseld in muurtjes die Karolingische graven afbakenden. De graven uit de Karolingische periode werden dus opgebouwd uit Romeins bouwmateriaal uit de omgeving.

Met de opgraving aan de nieuwe sporthal is nu nog een klein deel van de geschiedenis van Bertem ontrafeld. Tijdens de opgraving werden verschillende kuilen en paalkuilen met nederzettingsafval aangetroffen. Aan de hand van het aardewerk kan de site gedateerd worden in de Volle en Late Middeleeuwen. De kern van de nederzetting zal meer naar het noorden, richting de Voer gelegen hebben. Deze opgraving heeft eerder de rand van de nederzetting blootgelegd. Naast deze sporen werd ook een natuurlijke geul aangetroffen dwars door het plangebied. Bij de verdere uitwerking zullen verschillende monsters natuurwetenschappelijk onderzocht worden in functie van bijvoorbeeld een landschapsreconstructie of de vroegere voedselvoorziening. Ook zal getracht worden om aan de hand van de ouderdom van houtskool de site nauwkeuriger te dateren.

Na dit archeologisch onderzoek zouden de eigenlijke werken aan de nieuwe sporthal beginnen. Zouden, want u weet het ondertussen al wel, corona ligt dwars. We maken zeker via onze website en nieuwsbrief bekend wanneer we dan wel kunnen starten!

Gepubliceerd op vrijdag 24 april 2020
  • foto: BERM2-20-een houtskoolrijke kuil.JPG
  • foto: BERM2-20-overzicht van een van de werkputten.JPG
  • foto: P1060140 aardewerk rand en bodem die van een pot zijn.JPG
  • foto: P1060141 aardewerk rand en bodem die van een pot zijn.JPG
Nieuwsoverzicht