naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Meeste dossierstukken weldra digitaal toegankelijk via het omgevingsloket

Vanaf midden mei zullen tijdens het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning de meeste dossierstukken online te vinden zijn op het omgevingsloket. Zo vermijden we dat u naar het gemeentehuis moet komen om dossierstukken in te kijken die toch al digitaal beschikbaar zijn.

Het omgevingsloket is het platform waar omgevingsvergunningen aangevraagd kunnen worden en waarlangs de overheid het dossier verder afhandelt. Daarnaast dient het platform ook om buitenstaanders (zoals omwonenden of milieuverenigingen) te informeren over die aanvragen tijdens het openbaar onderzoek en over de beslissing tijdens de beroepstermijn.

Probleem daarbij is dat het loket niet alle informatie in het dossier publiceert. Sommige dossierstukken, zoals plannen, vallen onder het auteursrecht van de architect. Die dossierstukken mag u wel komen inzien in het gemeentehuis, maar de overheid mag die niet publiceren of kopiëren zonder de toestemming van de architect.

Met de intrede van de coronamaatregelen is zo’n afspraak in het gemeentehuis allerminst evident voor burgers die inzage willen krijgen en ambtenaren die inzage moeten geven. Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist om meer dossierstukken dan vroeger te publiceren op het loket. Dit zou gebeuren in de loop van mei.

Voor dossiers zonder medewerking van een architect zullen alle dossierstukken tijdens het openbaar onderzoek publiek zijn. Ook de eindbeslissing zal op het loket gepubliceerd worden. Uitzonderingen kunnen nodig zijn als er persoonsgegevens (andere dan de aanvrager) of expliciet confidentiële stukken in zitten.

Voor dossiers met architect zullen tijdens het openbaar onderzoek de meeste dossierstukken publiek zijn, maar niet alle. Belangrijkste uitzondering blijft daar het auteursrecht van de architect op zijn plannen. Ook de eindbeslissing zal niet publiek zijn, omdat veel gemeenten de plannen opnemen in hun vergunningsbeslissing. Op termijn, wanneer de beslissing als gestructureerde informatie in het loket terecht komt, zal het wel mogelijk zijn om de beslissing zonder de plannen automatisch te publiceren.

De VVSG (Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten) roept de architecten ondertussen ook op om zich soepel op te stellen als een gemeente hen vraagt om een document toch te mogen doormailen naar iemand die inzage vraagt tijdens het openbaar onderzoek.

Gepubliceerd op woensdag 06 mei 2020
Nieuwsoverzicht
logo

Openingsuren & contact

Omgeving

Inname openbaar domein

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Lees meer artikels over

Deel deze pagina