naar top

Contactopvolging: samen het virus vertragen

Vanaf 11 mei gebeurt er contactopvolging bij personen die positief testen op COVID-19. Een besmet persoon kan namelijk anderen besmetten vanaf 2 dagen voor hij zelf ziek wordt. Door contactopvolging kunnen we dit vermijden en er samen voor zorgen dat het coronavirus niet opnieuw kan opflakkeren.

Vanaf 11 mei wordt onderzocht met wie een drager van COVID-19 in contact kwam. Als we deze personen snel opsporen en inlichten, kunnen zij vermijden dat zij op hun beurt anderen ziek maken. Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter.

De medewerker van de overheid kan u op verschillende manieren contacteren. Dat kan via telefoon op het nummer 02 214 19 19 en sms via het nummer 8811. Er wordt enkel via deze nummers contact met u opgenomen. Als u door een ander nummer wordt opgebeld en u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens mee te delen (rijksregisternummer, uw afwezigheden...), gaat het om oplichting.

Met contactonderzoek is één van de preventiemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door de basisreflexen correct toe te passen, kan u er mee voor zorgen dat het virus niet wordt overgedragen op anderen.

De basisreflexen zijn:

  • Was regelmatig uw handen
  • Hou 1,5 meter afstand van anderen
  • Beperk uw fysieke sociale contacten
  • Blijf thuis als u ziek bent
  • Draag een mondmasker op drukke, openbare plaatsen 

De methode voor contactonderzoek is niet nieuw. Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid voert al decennialang contactonderzoek uit voor andere ziektes, zoals mazelen en tuberculose. Nu wordt het contactonderzoek verricht voor de nieuwe ziekte COVID-19. 

Meer uitleg vindt u in de folder die u hieronder kan downloaden en op www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging.

Gepubliceerd op maandag 11 mei 2020
Nieuwsoverzicht