naar top

Nieuwe termijn openbaar onderzoek vaststelling van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert tot en met 18 juni 2020 een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Als gevolg van de civiele noodsituatie en de federale maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het openbaar onderzoek verlengd tot en met 18 juni 2020. Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden kan u nog tot dat moment bezorgen aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Dat kan op drie manieren:

  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed na telefonische afspraak:
    • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel (tel. 02 553 16 50)
    • Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven (tel. 016 66 59 00)

Het dossier is beschikbaar in de kantoren enkel na telefonische afspraak en raadpleegbaar op openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.

Gepubliceerd op dinsdag 12 mei 2020
Nieuwsoverzicht
vlaanderen is erfgoed

Openingsuren & contact

Omgeving

Inname openbaar domein

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Lees meer artikels over

Deel deze pagina