naar top

Onderhoudswerken op de Tervuursesteenweg

Op 2 juni starten onderhoudswerken op de Tervuursesteenweg tussen Berg Taborweg in Leuven en de Weygenstraat in Bertem. Tegen 17 juli zijn de werken afgerond. Hou er rekening mee dat de werken voor verkeershinder zullen zorgen.

De rijweg wordt in beide richtingen voorzien van nieuwe onderlagen met asfaltwapening en toplaag in asfalt. De asfaltwapening zorgt voor een steviger wegdek met minder scheurvorming. Ook het fietspad krijgt waar nodig een lokaal onderhoud. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil hiermee het rijcomfort en de verkeersveiligheid op de gewestweg verhogen.

Er wordt tijdens de weekdagen en overdag gewerkt. De werken veroorzaken tijdelijk geluidshinder voor omwonenden. Ook is het mogelijk dat de toegang tot lokale uitritten van woningen tijdens de asfalteringswerken moeilijk bereikbaar zijn. Wegen en Verkeer excuseert zich voor de mogelijke overlast. De aannemer zal de omwonenden hiervan tijdig verwittigen.

Inhoud van de werken

 • Over een afstand van ongeveer 3 kilometer, tussen de Berg Taborweg en de Weygenstraat, krijgt de rijweg in beide richtingen nieuwe onderlagen met asfaltwapening en een toplaag asfalt.
 • Het fietspad wordt vernieuwd op de plekken waar het er slecht aan toe is.
 • Het merendeel van de fietspaden op dit traject zijn aanliggend verhoogd aangelegd in beton. Een deel van de fietspaden tussen de Terbankstraat en de Groeneweg (op het grondgebied van Leuven) krijgen een opvallende kleur en duidelijke markeringen, zodat ze beter zichtbaar zijn. De ligging van de fietspaden verandert niet.

Werken in twee fasen, start rijrichting Brussel

De aannemer werkt vanaf 2 juni tot 17 juli. Het traject loopt over drie kilometer en wordt in twee fasen verdeeld, waarbij telkens een rijstrook in 1 richting volledig wordt afgesloten. Op de andere rijweg kan het verkeer dan doorrijden.

Verkeersmaatregelen

Doorgaand verkeer

 • Doorgaand verkeer vanuit Leuven wordt in de huidige planning gedurende twee maanden vanop de ring van Leuven (R23) naar de Koning Boudewijnlaan en via de snelwegen E314 en E40, afrit 22 Bertem omgeleid naar de Tervuursesteenweg(N3).
 • Doorgaand verkeer vanuit Brussel kan nog via de Tervuursesteenweg over een versmalde rijstrook richting Leuven rijden.

Het lokale verkeer

Om veilig te kunnen werken, neemt de aannemer een rijstrook in en wordt het lokale verkeer via versmalde rijstroken naar handelaars en woningen geleid. In de werfzone wordt een snelheidsbeperking van 30 km/uur en een parkeerverbod - waar nodig - ingesteld. Binnen de werfzone worden de aanpalende straten van de N3 in principe afgesloten aan de kant waar er gewerkt wordt. Een lokale omleiding wordt aangeduid. Doodlopende straten krijgen een tijdelijke toegang met ‘minder hinder steenslag’. 

De Lijn

De lijnbussen richting Leuven blijven de Tervuursesteenweg volgen. De haltes blijven bereikbaar.

Voor de lijnbussen richting Tervuren wordt een omleiding voorzien:

 • De bussen van lijn 318 en 555 rijden door de Egenhovenstraat en Dorpsstraat.
 • De bussen 315 en 316 rijden via de Nijvelsebaan (N 253), Blokkenstraat en Dorpstraat.
 • De bussen 317 en 410 rijden via de autosnelweg.

Niet-bediende haltes in Heverlee (richting Tervuren): Sociaal Hogeschool, Bremstraat.
Niet-bediende haltes in Bertem (richting Tervuren): Alsemberg, Vanhaerenstraat, Oud Station, Koppelstraat
Voor de lijnen 315, 316, 317 (ook nachtbussen), 318, 410, 526, 555 worden vervanghaltes ingelegd.

Alle info op www.delijn.be 

Fietsers

Het fietsverkeer richting Tervuren blijft mogelijk. Fietsers die richting Leuven rijden, worden omgeleid via de Dorpstraat. Voetgangers kunnen het voetpad blijven gebruiken. 

Fase 1

De aannemer start de werken vanaf 2 juni in de eerste fase in de rijrichting van Brussel. De volgende zijstraten richting Brussel worden afgesloten:

 • Terbankstraat (via minder hinder steenslag heeft verkeer toegang)
 • Walnotenlaan (via minder hinder steenslag heeft verkeer toegang)
 • Groeneweg > kant rijrichting Bertem en toegangsweg naar UCLL  (via minder hinder steenslag heeft verkeer toegang)
 • Mijlboomweg (enkel fietsers en landbouwvoertuigen)
 • Bremstraat (toegankelijk via minder hinder steenslag)
 • Gebr. Jourandstraat (bereikbaar via Weygenstraat)
 • John Vanhaerenstraat (bereikbaar via Weygenstraat)
 • Weygenstraat (net buiten de werfzone = open voor verkeer)

Fase 2

In de tweede fase vanaf half juni tot 17 juli wordt de kant van de rijrichting Leuven aangepakt. De volgende zijstraten richting Leuven worden afgesloten:

 • Groeneweg kant rijrichting Leuven (bereikbaar via Sint-Jansbergsesteenweg)
 • Termunckdreef (fietsers en landbouwvoertuigen)
 • Alsembergstraat (doorgang via steenslag)
 • Jozef Ginisstraat (bereikbaar via Sint-Franciscusberg en Dorpsstraat)
 • Gerzenstraat (bereikbaar via Sint-Franciscusberg en Dorpsstraat)
 • Sint-Franciscusberg (net buiten de werfzone = open voor verkeer)

Vervangen kasseien aan rotonde Tervuursesteenweg en Meerbeeksesteenweg

In de binnenkant van de rotonde van de Tervuursesteenweg met de Meerbeeksesteenweg liggen kasseien die vaak loskomen door uitzonderlijk transport. Om dit probleem op te lossen, verwijdert AWV de kasseien en vervangt ze door printbeton met een kasseimotief. De werken zijn gepland in de loop van de maand juli en zullen ongeveer twee weken duren. Tijdens de werken blijft verkeer op de rotonde altijd mogelijk, over versmalde rijstroken.

Meer info

De laatste informatie vindt u steeds op www.wegenenverkeer.be/bertem. U kan zich op die website ook inschrijven voor de korte nieuwsbrief, zodat Wegen en Verkeer u bij belangrijke wijzigingen in de planning op de hoogte kan brengen.

Met vragen kan u contact opnemen via www.wegenenverkeer.be/contactformulier of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant tel. 016 66 57 50.

Gepubliceerd op dinsdag 26 mei 2020
Nieuwsoverzicht