naar top

Logo Oost-Brabant zoekt een intergemeentelijke preventiewerker

Logo Oost-Brabant zoekt een intergemeentelijke preventiewerker voor de regio Bertem, Bierbeek, Herent, Huldenberg, Kortenberg en Lubbeek. Solliciteer voor deze functie ten laatste op 7 juni 2020.

Logo Oost-Brabant is een dynamische netwerkorganisatie. Wij ondersteunen en motiveren onze netwerkpartners bij het promoten van een gezonde leefstijl bij de bevolking en bij de creatie van een gezonde leefomgeving. De focus ligt op de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

In nauwe samenwerking met de gemeenten Herent, Bertem, Kortenberg, Huldenberg, Bierbeek en Lubbeek bouwen we een intergemeentelijke preventiewerking uit om inwoners, bezoekers en werknemers van de deelnemende gemeenten op een toegankelijke manier te helpen om gezond(er) te leven. We doen dit aan de hand van onderbouwde interventies en kwaliteitsvolle projecten (cfr. www.preventiemethodieken.be). Samen streven we naar gezondheidswinst voor iedereen, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen.

Als intergemeentelijke preventiewerker (IPW)

 • Bent u in dienst van Logo Oost-Brabant en werkt u voor het grondgebied van de deelnemende gemeenten.
 • Wordt u aangestuurd door Logo Oost-Brabant, in samenwerking met een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten.
 • Wordt u inhoudelijk ondersteund door Logo Oost-Brabant en bent u een belangrijk aanspreekpunt voor Logo Oost-Brabant op lokaal niveau.
 • Werkt u, afhankelijk van lokale noden en behoeften, samen met de stuurgroep een beleidsplan uit dat jaarlijks geëvalueerd en zo nodig, bijgestuurd wordt. De thema’s waaraan gewerkt wordt, kaderen binnen de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en omvatten o.m. tabak-, alcohol- en drugpreventie, geestelijke gezondheid en gezonde voeding en beweging. 
 • Werkt u op basis van het beleidsplan kwaliteitsvolle preventieacties uit binnen het werkgebied. Als veldwerker staat u in voor de tactische implementatie van het actieplan.
 • Fungeert u als trekker voor initiatieven binnen de lokale context en lokale netwerkvorming en legt u contacten met partners.
 • Kan u deelnemen aan relevante overlegstructuren op lokaal, eerstelijnszone- en regionaal niveau. 
 • Brengt u de specifieke knel- en verbeterpunten in uw werkgebied in kaart en heeft u een beleidsadviserende en -voorbereidende functie.    

Diplomavereisten

 • Niveau B (bachelor, bij voorkeur maatschappelijke-sociale achtergrond)
   

Kennisvereisten

 • U hebt ervaring met projectmatig werken.
 • U hebt een goede en functiegerichte kennis van het preventiebeleid, de belangrijke actoren en de maatschappelijke context waarin dit beleid kadert.
 • U hebt inzicht in de werking en de functie van de gemeentelijke diensten.
 • U neemt graag initiatief en hebt organisatietalent.
 • U kan een netwerk van partners aansturen en onderhouden.
 • U kan vlot met de computer werken (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook).

Organisatorische vaardigheden

 • U kan aangereikte probleemstellingen efficiënt analyseren en maakt hierbij een juist onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
 • U werkt zelfstandig en kan probleemsituaties zelfstandig oplossen.
 • U getuigt van professionaliteit in onderhandelen, en in het vastleggen en bewaken van samenwerking.
 • U kan een trekkersrol op zich nemen.
 • U stelt zich loyaal op als deel van een (inter)gemeentelijke administratie.
 • U heeft gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen.
 • U kan eigen werkzaamheden organiseren, plannen en systematisch aanpakken.

Communicatieve vaardigheden

 • U bent contactvaardig en diplomatisch.
 • U kan schriftelijke opdrachten snel en efficiënt afhandelen in een correcte en vlotte taal.
 • U kan op een efficiënte en effectieve wijze vergaderingen organiseren en voorzitten, en weet alle deelnemers te motiveren tot een positieve inbreng.

Attitude

 • U heeft een motiverende, positieve ingesteldheid en kan mensen motiveren en enthousiasmeren.
 • U past de planning vlot aan wanneer nodig en bent stressbestendig.
 • U bent bereid om indien nodig buiten de normale kantooruren te werken, avondvergaderingen vormen geen knelpunt.
 • U beschikt over een rijbewijs B en over een eigen wagen. 

Ons aanbod

 • Gevarieerde en maatschappelijk relevante job.
 • Aantrekkelijk loon (bachelor-niveau), verlofdagen en arbeidsvoorwaarden volgens Paritair Comité 331.
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding of gratis woon-werkverkeer NMBS, uitgebreide opleidings- en ontwikkelingskansen.
 • Contract van onbepaalde duur.
 • Een deeltijdse tewerkstelling van minimum 0,8 VTE (30,4 u/week).

Interesse?

Stuur uw kandidatuur met motivatie en cv ten laatste op 7 juni 2020 (23u59) via e-mail, met duidelijke vermelding van IPW Leuven-Zuid in het onderwerp, naar info@logo-oostbrabant.be. Bel voor meer informatie naar Jan Vrijens op tel. 016 89 06 05. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 22 juni.


Logo Oost-Brabant - Kloosterweg 9, 3020 Herent - tel. 016 89 06 05
info@logo-oostbrabant.be - www.logo-oostbrabant.be 
www.facebook.com/LogoOostbrabant - www.twitter.com/LogoOostBrabant  

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. Persoonsgegevens worden enkel bewaard en gebruikt in het kader van deze selectieprocedure.

Gepubliceerd op dinsdag 19 mei 2020
Nieuwsoverzicht