naar top

Onderhoud uw elektrische installatie en laat ze keuren

Een defecte elektrische installatie kan brand en elektrocutie veroorzaken met soms dramatische gevolgen. Daarom bent u verplicht om uw installatie te onderhouden en te laten controleren.

Het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) is op 1 juni 2020 in werking getreden en omvat de wettelijke veiligheidseisen voor verschillende soorten elektrische huishoudinstallaties.

Wanneer moet u uw installatie laten controleren?

U laat uw elektrische installatie nakijken:

  • vóór ingebruikname
  • bij elke verhoging van het aansluitingsvermogen op het openbare distributienet
  • bij de verkoop van een huis
  • om de 25 jaar.

De FOD economie geeft u meer informatie over de soorten controles van elektrische huishoudinstallaties.

Wie contacteer u om die controles uit te voeren?

Een erkend controleorgaan moet de installatie keuren. 

Welke documenten moet u bij de keuring voorleggen?

Bij een controle moet u ten minste de volgende documenten verstrekken:

  • het eendraadsschema van de elektrische installatie
  • het situatieschema van de installatie
  • indien beschikbaar, de EAN-code die de aansluiting van de elektrische installatie identificeert
    De EAN (European Article Numbering)-code is een 18-cijferige code en staat op de factuur

Wat gebeurt er na de keuring?

Na elke keuring stelt de erkende instantie een rapport op dat u schriftelijk of elektronisch wordt toegestuurd. Het erkende orgaan bewaart een kopie van dat rapport gedurende vijf jaar.

Wat als uw installatie bij een keuring niet in orde blijkt?

Als uw elektrische installatie niet in orde is bij de controle, moet u de non-conformiteiten herstellen en vervolgens de installatie opnieuw laten keuren.

Meer over de veiligheid en keuring van elektrische installaties.

Gepubliceerd op donderdag 11 juni 2020
Nieuwsoverzicht
Onderhoud uw elektrische installatie en laat ze keuren

Openingsuren & contact

Woonloket Wonen aan IJse en Voer

Lees meer artikels over

Deel deze pagina