naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Verenigingenforum op 22 september

De adviesraden voor vrije tijd werden het afgelopen jaar samengevoegd tot één vrijetijdsraad. Op 22 september organiseert die vrijetijdsraad een verenigingenforum. Bertemse verenigingen en inwoners met een specifieke deskundigheid kunnen hieraan deelnemen. Vooraf inschrijven, is wel nodig.

De werking van de bestaande adviesraden rond vrije tijd (sport, cultuur, bibliotheek, toerisme en senioren), werd het afgelopen jaar grondig geëvalueerd en hervormd. De adviesraden werden samengevoegd tot één vrijetijdsraad. In plaats van domeingebonden vergaderingen, koos het bestuur voor één vrijetijdsraad met een meer flexibele en open werking waarbij informatie-uitwisseling en versterking van het verenigingsleven centraal staan. De afgevaardigde leden van de vrijetijdsraad worden verkozen vanuit het verenigingenforum en engageren zich op basis van hun expertise en interesse in de verschillende domeinen rond vrije tijd.

Eén keer per jaar wordt het verenigingenforum georganiseerd met als doel Bertemse verenigingen en geïnteresseerden in de sector vrije tijd te informeren en te bevragen over het vrijetijdsbeleid en –aanbod in Bertem.

Het eerste verenigingenforum zal plaats vinden op dinsdag 22 september om 19.30 uur in de sportzaal in Leefdaal (Dorpstraat 542) en heeft volgende agendapunten:

  • Uitleg over de nieuwe structuur van de nieuwe adviesraad rond vrije tijd
  • Voorstelling Peter Van den Berge, coördinator IGS Druivenstreek
  • Verkiezing afgevaardigden voor de vrijetijdsraad
  • Bespreking extra ondersteuningsmaatregelen voor de verenigingen door de coronacrisis
  • Varia

Omwille van de Covid-maatregelen kan elke erkende Bertemse vereniging dit jaar uitzonderlijk slechts 1 vertegenwoordiger afvaardigen naar het verenigingenforum. Inwoners met een specifieke deskundigheid op het domein van cultuur en/of vrijetijdsbesteding, zijn ook welkom mits zij hun relevante en specifieke deskundigheid op het gebied van vrije tijd kunnen opgeven.

Inschrijven kan tot vrijdag 18 september via www.bertem.be/verenigingenforum

Gepubliceerd op maandag 24 augustus 2020
Nieuwsoverzicht