naar top

Heraanleg centrum Leefdaal: stand van zaken (18 juni 2020)

Sinds 2010 werd er heel wat onderzoek verricht. Op meerdere momenten kwam een stuurgroep samen en werden de ideeën afgetoetst met de inwoners. Er werden verschillende scenario’s uitgewerkt en verfijnd op basis van ontvangen reacties.

Tijdens de infomarkt op 21 februari 2017 hebben we het project toegelicht (zie www.bertem.be/heraanlegcentrumleefdaal) en konden inwoners voorstellen doen over de inkleding van het Dorpsplein en vragen stellen aan de rioolbeheerders Fluvius en Aquafin. De infomarkt was een groot succes en werd bezocht door 360 inwoners.

Ondertussen heeft het studiebureau de ideeën voor het Dorpsplein verwerkt in een voorstel en verder gewerkt aan de ontwerpplannen voor de Dorpstraat en de zijstraten. Na de infomarkt zijn er heel wat moeilijkheden en obstructies opgedoken die de vooruitgang van het dossier hebben bemoeilijkt. Zo stond het tracé voor de regenwaterafvoer ter discussie en moest ook een akkoord bereikt worden met het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed over de verharding van de Kerkring.

Maar ondertussen zijn de meeste problemen opgelost en maakt het studiebureau de aanvraag voor de omgevingsvergunning op. Verwacht wordt dat deze aanvraag voor het gedeelte Dorpstraat tussen Boskee en Neerijse steenweg wordt ingediend in de zomer van 2020, waarna de andere delen zullen volgen. Ondertussen wordt ook het dossier voor de aanstelling van een aannemer opgemaakt, zodat de werken kunnen aanbesteed worden van zodra we de omgevingsvergunning verkrijgen. Ook de procedure met openbaar onderzoek voor de goedkeuring van het rooilijnplan van de Dorpstraat en zijstraten wordt deze zomer opgestart.

Meer info
Neem gerust contact op met de dienst investeringsprojecten via tel. 016 49 97 75 of investeringsprojecten@bertem.be 

Gepubliceerd op donderdag 18 juni 2020
Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Investeringsprojecten

Tel. tel.
016 49 97 75
e-mail
investeringsprojecten@bertem.be

Lees meer artikels over

Deel deze pagina