naar top

Rioolputjes, bron van vervuiling

Sigarettenpeuken, olieachtige substanties en andere producten die we liever niet door onze gootsteen gieten, verdwijnen vaak in de rioolputjes langs de straten. Maar rioolputjes gaan niet noodzakelijk naar een waterzuivering. De vervuiling komt vaak rechtstreeks in de waterlopen terecht.

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) krijgt regelmatig meldingen van vervuiling op de waterloop die via rioolputjes in het water terechtkomt. Vaak denken we bij rioolputjes aan afvoer van vuil water naar een waterzuiveringsstation. Vroeger was er vaak ook maar één rioolbuis in de straat. Het was vanzelfsprekend dat na het wassen van de auto op straat, de zeepresten rechtstreeks in de riolering verdwenen. Maar het regenwater wordt alsmaar meer gescheiden van het afvalwater.

In straten waar het afvalwater gescheiden is van het regenwater zijn de straatkolken of rioolputjes aangesloten op het regenweerafvoersysteem. Meer van deze rioolputjes leiden dus rechtsreeks naar de waterloop en finaal naar de zee. Ook zwerfvuil op straat kan na een fikse regenbui zo rechtstreeks in het water terechtkomen

Niets ingooien alsjeblieft!

Straatkolken zijn er om regenwater dat van de straat afspoelt op te vangen en af te voeren. Gooi er dus niets in! Want zonder dat je het weet, zorg je mee voor vervuiling van onze waterlopen én uiteindelijk de zee.

Gepubliceerd op donderdag 03 september 2020
Nieuwsoverzicht