naar top

Burgerbevraging gemeente-stadsmonitor door Vlaamse overheid

Data, informatie en kennis zijn essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en te ondersteunen. De Vlaamse overheid organiseert daarom elke 3 jaar een grote burgerbevraging bij de inwoners van elke Vlaamse gemeente. Neem zeker deel als u in september of oktober een brief hiervoor ontvangt.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid staat in voor de ontwikkeling en publicatie van verschillende beleidsmonitoren, waaronder de Gemeente-Stadsmonitor. Die bevat meer dan 300 indicatoren of cijferreeksen die de staat van onze gemeente in beeld brengen en die gebruikt kunnen worden om het lokale beleid voor te bereiden en te ondersteunen. 

Ruim 100 indicatoren worden verzameld via een driejaarlijkse burgerbevraging. Is het leuk wonen in uw buurt? Kan u veilig fietsen in uw gemeente? Is er voldoende groen... De resultaten van de bevraging geven ons een unieke kijk op wat voor elke burger belangrijk is in zijn gemeente. Dit is dan ook een unieke kans om uw mening te geven over uw gemeente!

Door de coronacrisis werd de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor uitgesteld naar september 2020. Vanaf 9 september bevraagt het Agentschap Binnenlands Bestuur in elke Vlaamse gemeente een representatieve groep inwoners van 17 tot en met 85 jaar, overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tussen 9 september en eind oktober worden in totaal bijna 400 000 burgers uitgenodigd om de bevraging in te vullen. Medewerking hieraan is vrijwillig, maar wel van groot belang. De bevraging Gemeente-Stadsmonitor is namelijk een unieke survey die in elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. De waarde van de resultaten hangt dan ook af van het aantal personen dat de vragenlijst invult.

De resultaten van de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor zijn vanaf juni 2021 beschikbaar op de website van de Gemeente-Stadsmonitor

Gepubliceerd op vrijdag 11 september 2020
Nieuwsoverzicht
Gemeente-stadsmonitor 2020

Deel deze pagina