naar top

Wanneer moet ik me laten testen en in quarantaine gaan?

Wat zijn de symptomen van COVID-19, wat moet u doen als symptomen heeft, wanneer u in contact kwam met iemand die besmet is of wanneer u terugkeert uit het buitenland? Domus Medica beantwoordt al deze vragen op een overzichtelijke manier.

De belangrijkste symptomen van COVID-19

 • Koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden
 • Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Geur- en smaakverlies
 • Verkoudheid
 • Diarree

Wat moet ik doen als ik symptomen heb?

 • Blijf meteen thuis.
 • Bel uw huisarts en meld de symptomen die u op dat moment heeft. Uw huisarts zal het nodige advies geven, aangeven waar u de test moet afnemen en uw telefoonnummer vragen.
 • Probeer een lijstje te maken van de mensen waarmee u de voorbije dagen contact hebt gehad. Deze lijst wordt alleen gebruikt als u positief testte.
  • Wie? Mensen met wie u contact had vanaf 2 dagen voor de COVID-symptomen tot het moment van isolatie, bv. collega's, een vriend of vriendin waarmee u ging wandelen, gezinsleden...
  • Wat? Deze lijst bevat o.a. de naam, het telefoonnummer en de geboortedatum.
 • Uw huisarts zal de bevoegde instanties verwittigen, zodat u de contactopvolging snel kan opstarten.
 • Gebruikt u de CoronAlert app, bespreek dit dan met uw huisarts.

Getest? Wat nu?

 • Als u symptomen heeft, krijgt u van de huisarts een arbeidsongeschiktheidsattest.
 • In afwachting van het resultaat van de test en bij een sterk klinisch vermoeden van een besmetting, kan de huisarts beslissen om de huisgenoten en andere nauwe contacten al in quarantaine te plaatsen. In dat geval zijn zij arbeidsgeschikt, maar mogen zich niet naar hun werkplek begeven. Bespreek met uw werkgever de verschillende mogelijkheden, bv. sociaal verlof.

Hoe bekom ik het resultaat van de test?

 • De huisarts belt u zelf op of u belt de huisarts op, eventueel spreekt u een tijdstip hiervoor af.
 • Kijk online op www.mijngezondheid.be. Inloggen kan met uw e-id of its me app.
 • Als u de CoronAlert app heeft, kan u daarin het resultaat ook terugvinden.

Wat als ik positief test?

 • Isolatie gedurende 7 dagen.
  • Na de 7 dagen klachtenvrij = einde isolatie.
   • De isolatie wordt opgeheven ten vroegste 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingssymptomen.
   • Zorgpersoneel moet bij de terugkeer naar het werk nog te allen tijde een chirurgisch mondmasker dragen totdat de symptomen volledig zijn verdwenen EN tot ten minste 14 dagen na het optreden van de symptomen.
  • U moet opnieuw telefonisch contact opnemen met de huisarts:
   • als de symptomen verergeren
   • als er nieuwe symptomen optreden
   • op het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid als de symptomen aanhouden.
  • In afwachting van het testresultaat kan de huisarts of behandelend arts, als hij een sterk vermoeden heeft dat u inderdaad besmet bent met COVID-19, wel al aan de huisgenoten vragen om zoveel mogelijk thuis te blijven (bv. telewerken indien mogelijk). Hij kan hiervoor een
   tijdelijk getuigschrift van quarantaine opstellen, bv. voor 48 uur, totdat het testresultaat gekend is.
 • Contactopvolging
  • Als u de CoronAlert app gebruikt, geef daarin aan dat u positief bent. Op deze manier kan de contactopvolging starten.
  • Verwittig uw nauwe contacten dat u besmet bent.
  • Het contact tracing center of lokale contact tracing zal contact met u opnemen om de personen die u de laatste dagen zag op de hoogte te stellen. Dit is belangrijk om verspreiding van het virus tegen te gaan.
  • Het contactcenter zal uw nauwe contacten contacteren via SMS.
  • Zij zullen u mogelijk contacteren via telefoon op het nummer 02 214 19 19 of via sms op het nummer 8811. Als u deze oproepen niet beantwoordt, kan een medewerker bij u thuis langskomen.

Wat als ik negatief test?

 • De huisarts beslist hoelang uw arbeidsongeschiktheid nog moet duren in functie van de symptomen.
 • Als uw huisgenoten in quarantaine zaten, kunnen zij hun normale activiteiten hernemen.

Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?

Isolatie

 • Isolatie geldt voor personen die positief getest zijn, ook als deze asymptomatisch zijn.
 • Essentiële verplaatsingen mogen niet. Als u de enige binnen uw gezin bent die besmet is, dan moet u zich zoveel mogelijk isoleren van uw huisgenoten, bv. ergens anders slapen, apart eten met eigen bestek…
 • Minstens 7 dagen.
 • De huisarts beslist hoelang deze periode duurt in functie van de symptomen.

Quarantaine

De duur van de quarantaine thuis is ten minste 10 dagen na het laatste risicovolle contact. Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek…), maar alleen als niemand anders hiervoor kan zorgen en per uitzondering. Hierbij moet een mondmasker in textiel gedragen worden, de hygiënische maatregelen strikt nageleefd worden en direct contact met andere mensen vermeden worden.

Als tijdens de quarantaineperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt, begint de periode van 10 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste risicovolle contact.

Tijdens de 10-daagse quarantaineperiode EN de 4 dagen na het einde van de quarantaine moeten de volgende maatregelen worden genomen:

 • Bijzondere aandacht voor basishygiënemaatregelen
 • Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden (voor personen > 12 jaar).
 • De contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen.
 • Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 4 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden aangehouden.

Extra informatie

Meer algemene informatie over het coronavirus raadpleegt u op de officiële website www.info-coronavirus.be/nl. 
Meer informatie over contactonderzoek vindt u op www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek.

Domus Medica stelde een overzichtelijke fiche samen. Hierin staat ook wat u moet doen wanneer u in contact kwam met iemand die besmet is of wanneer u uit het buitenland terugkeert.

Gepubliceerd op vrijdag 23 oktober 2020
Nieuwsoverzicht