naar top

Aanleg voetpaden langs N253 in Bertem en Huldenberg

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeentebesturen van Bertem en Huldenberg leggen vanaf eind oktober tot het voorjaar van 2021 nieuwe voetpaden aan op verschillende locaties langs de N253. Tijdelijke verkeerslichten regelen het verkeer op de plaatsen waar er gewerkt wordt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeentebesturen van Bertem en Huldenberg voeren vanaf eind oktober tot het voorjaar van 2021 werken uit op de N253 (Sint-Jansbergsteenweg / Dorpsstraat / Nijvelsebaan).

Tussen de gemeentegrens met Leuven en de Jan Van der Vorstlaan in Loonbeek worden op verschillende locaties nieuwe voetpaden aangelegd. Daarnaast zal de aannemer op bepaalde plaatsen langs de rijweg de schuine vlakken (taluds) afgraven. Zo creëren we meer ruimte en zijn voetgangers en fietsers beter zichtbaar voor automobilisten.

De werken worden in verschillende kleine fases uitgevoerd tussen 26 oktober 2020 en het voorjaar van 2021. Er wordt telkens gewerkt in stukjes van maximaal 200 meter. Er wordt gestart op het grondgebied van Huldenberg, daarna zijn de locaties in Bertem aan de beurt. Op grondgebied Bertem zullen de eerste voetpadwerken vermoedelijk pas eind november starten.

Hinder voor weggebruikers

Ter hoogte van de locatie waar men aan het werk is, wordt er een rijstrook van de N253 ingenomen. Er komen tijdelijke verkeerslichten te staan, zo kan het verkeer beurtelings langs de werken rijden via de andere rijstrook. Dit zal voor hinder zorgen op de N253.

Hinder voor bewoners van de N253

Waar er nieuwe voetpaden komen, zullen de opritten van enkele woningen tijdelijk niet bereikbaar zijn met de wagen. We kunnen nu nog niet zeggen wanneer dit juist het geval zal zijn. Wanneer er voor uw deur wordt gewerkt, zal de aannemer u hier telkens van op de hoogte brengen met een extra brief.

Meer weten over de werken

Op www.wegenenverkeer.be/bertem vindt u altijd de laatste informatie. Via deze weg houden wij u op de hoogte over de voortgang van de werken.

Gepubliceerd op maandag 02 november 2020
Nieuwsoverzicht