naar top

Samenaankoop regenton of verwijderen van een stookolietank

Oude, buiten gebruik gestelde olietanks beginnen vroeg of laat te lekken, wat slecht is voor het milieu. Via een samenaankoop kan u uw oude stookolietank verwijderen. Ook voor de aankoop van een regenwaterton kan u deelnemen aan een samenaankoop, zodat u regenwater kan opvangen en hergebruiken.

Samenaankoop verwijderen stookolietank

Oude, buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, organiseert een werkgroep van inwoners van Bertem, Bekkevoort, Geetbets, Haacht, Herent, Hoegaarden, Keerbergen, Tervuren en Tremelo een nieuwe stookolietankslag.

Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden, rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde werk. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project, laat dit dan geheel vrijblijvend weten door het formulier op de website van Interleuven in te vullen.

Een werkgroep, samengesteld uit inwoners van de deelnemende gemeenten, beslist welke aannemer/firma de werken mag uitvoeren. Kan u zich enkele keren vrijmaken in de periode februari tot mei 2021 en wenst u actief deel te nemen aan de werkgroep, geef dit dan aan op dit formulier. U wordt in februari 2021 gecontacteerd voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep.

In juni 2021 zal er meer duidelijkheid zijn over welke aannemer/firma de werken mag uitvoeren en zal u hierover geïnformeerd worden.

Via deze link kunt de reportage van ROB-TV (her)bekijken: https://www.robtv.be/nieuws/9-gemeenten-uit-regio-organiseren-samen-grote-tankslag-om-prijs-te-drukken-110994.

Samenaankoop regenwaterton

De voorbije zomers werden gekenmerkt door hittegolven en langdurige periodes van droogte. Lokale besturen konden niet anders dan besparende maatregelen voor gebruik van grond- en leidingwater af te kondigen. Het regenwatertonnenproject biedt een laagdrempelige oplossing om hemelwater op te vangen. Via een samenaankoop kunt u voordelig investeren in een bovengrondse (kunststof) regenwaterton. Aankopers van een regenwaterton kunnen ervoor kiezen om deze zelf te installeren, maar kunnen ook een beroep doen op de arbeidersploegen van sociale werkgever IGO voor de levering en de plaatsing.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project, vul, geheel vrijblijvend het formulier op de website van Interleuven in: https://extranet.interleuven.be/regenwatertonnen

Gepubliceerd op maandag 21 december 2020
Nieuwsoverzicht