naar top

Nieuwe bevoegdheidsverdeling binnen het schepencollege

Sinds 1 januari is schepen Greet Goossens met pensioen. Yvette Laes neemt haar plaats in het schepencollege in. Op maandag 4 januari werden de bevoegdheden binnen het schepencollege herverdeeld.

De bevoegdheden voor de periode 2019-2024

Joël Vander Elst (burgemeester)

 • Politie en Veiligheid
 • Burgerzaken
 • Feestelijkheden
 • Begraafplaatsen
 • Personeel en Organisatieontwikkeling
 • Preventie, bescherming en welzijn op het werk
 • Informatie en communicatie

Contact: gsm 0495 35 15 20 - tel. 016 85 47 69 - joel.vanderelst@bertem.be 

Marc Morris (eerste schepen)

 • Openbare Werken
 • Mobiliteit (incl. trage wegen)
 • Patrimonium
 • Wonen
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Gezondheidsbeleid
 • Erfgoed
 • Juridische zaken

Contact: gsm 0477 42 43 00 - tel. 016 48 13 24 - marc.morris@bertem.be 

Yvette Laes (tweede schepen)

 • Onderwijs
 • Cultuur (incl. bibliotheek)
 • Seniorenwerking
 • Sport
 • Dierenwelzijn

Contact: gsm 0477 62 57 13 - tel. 016 48 97 40 - yvette.laes@bertem.be 

Joery Verhoeven (derde schepen)

 • Milieu (afval, waterbeleid, landinrichting, erosiebeleid, hemelwaterbeleid, klimaatbeleid, bodem…)
 • Werken in eigen beheer (incl. innames openbaar domein door nutsbedrijven)
 • Evenementen
 • Landbouw
 • Bosbeleid
 • Toerisme
 • Kerkfabrieken

Contact: gsm 0476 56 45 71 - tel. 016 48 99 36 - joery.verhoeven@bertem.be 

Tom Philips (voorzitter BCSD en vierde schepen)

 • Financiën
 • Lokale Economie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Sociale Zaken
 • Jeugd
 • Kinderopvang
 • ICT
 • GIS

Contact: gsm 0473 46 62 23 - tom.philips@bertem.be 

Gepubliceerd op woensdag 06 januari 2021
Nieuwsoverzicht
eedaflegging schepen Yvette Laes

Lees meer artikels over

Deel deze pagina