naar top

Nadenken over de toekomst van de kern van Verona

Om te onderzoeken hoe we de identiteit van het gehucht Sint-Verona en haar ruimtelijke kwaliteiten nog beter in de verf kunnen zetten én een aantal problemen in de omgeving kunnen aanpakken, startten we in 2019 de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan op. Graag horen we ook uw mening hierover.

Al in 900 stond het eerste kerkje op de heuvel waar later de Sint-Veronakapel werd gebouwd. Doorheen de jaren groeide Verona uit tot de kleine landelijke woonomgeving die het vandaag is.

Het voorbije anderhalf jaar nam het lokaal bestuur Bertem de tijd om na te denken over de toekomst van Verona. Het bestuur wil onderzoeken hoe ze de identiteit van de kern van het gehucht Sint-Verona en haar ruimtelijke kwaliteiten nog beter in de verf kan zetten én hoe een aantal problematieken in de omgeving aangepakt kunnen worden. Hiervoor werd in 2019 de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgestart.

Eerste publieke raadpleging over het ruimtelijk uitvoeringsplan

Een RUP legt voor een afgebakend gebied de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vast. Zo bepaalt een RUP waar er gebouwd kan worden, welke zones gereserveerd worden voor natuur, recreatie, landbouw...

De opmaak van een RUP gebeurt in verschillende stappen waarbij er twee officiële publieke raadplegingen zijn voorzien. De eerste raadpleging, naar aanleiding van de startnota, start op 11 januari 2021 en loopt tot en met 11 maart 2021.

Laat van u horen!

Volledig volgens de coronamaatregelen vertellen we u graag meer over de startnota in een filmpje op www.bertem.be/RUP-kern-Verona.

Bezorg ons al uw suggesties, vragen en bedenkingen over de startnota vóór 20 januari 2021 en schrijf u in voor onze online vragensessie van 25 januari 2021.

De officiële raadpleging van de startnota loopt tot en met 11 maart 2021. Tot dan kan u ook nog reageren op deze startnota zoals de procedure voorschrijft.

Meer info

Gepubliceerd op maandag 11 januari 2021
Nieuwsoverzicht
Veronakapel door Spike Photography

Openingsuren & contact

Omgeving

Inname openbaar domein

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina