naar top

Vogelgriep: de ophokplicht blijft van kracht!

Sinds 15 november moeten pluimvee en gehouden vogels opgehokt worden of afgeschermd zijn met netten. Ook als u slechts enkele kippen heeft. De maatregel is voor onbepaalde duur van kracht. Het FAVV voert nu een versoepeling in voor roofvogels.

Het H5-vogelgriepvirus wordt verspreid door wilde vogels. Gehouden vogels, die in contact komen met besmette wilde vogels kunnen zelf besmet worden. Daarom geldt er een ophokplicht voor deze vogels en pluimvee. De dieren voederen en drenken gebeurt verplicht binnen of op een manier zodat wilde vogels er niet bij kunnen.

Vanaf 20 februari voert het FAVV (federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) versoepelingen in voor roofvogels. Die versoepelingen helpen welzijnsproblemen bij deze dieren te voorkomen en bieden de roofvogelhouders de mogelijkheid om bepaalde activiteiten met hun dieren te organiseren.

De volgende activiteiten met roofvogels in open lucht zijn sinds 20 februari 2021 opnieuw toegestaan:

 • het opleiden/trainen van roofvogels
 • het geven van demonstraties
 • het gebruiken van roofvogels voor de jacht op haarwild
 • het gebruiken van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren

Als de volgende voorwaarden vervuld of nageleefd zijn:

 • De problematiek rond vogelgriep en in het bijzonder de epidemiologische toestand bij wilde vogels blijft stabiel of evolueert in gunstige zin.
 • Het gebruik van roofvogels voor buitenactiviteiten is niet toegelaten in de zogenaamde gevoelige natuurgebieden. Dit zijn waterrijke gebieden waar veel watervogels verblijven en het risico op besmette vogels groot is. De ligging van deze zones vindt u via de website van het FAVV. De kaart op deze webpagina is inzoombaar tot op straatniveau.
 • Het gebruik van roofvogels voor de jacht op wilde vogels is niet toegestaan.
 • De roofvogelhouder hanteert de volgende voorzorgen:
  • Het blijft verplicht om alle roofvogels binnen of onder netten te voederen en te drenken.
  • Roofvogels, die gebruikt zijn bij buitenactiviteiten, worden waar mogelijk een week apart gehuisvest om een eventuele besmetting niet over te dragen naar de andere gehouden vogels.
 • Een houder die eveneens pluimvee of andere vogels houdt:
  • past de verbodsbepalingen rond vogelgriep onverminderd toe voor alle pluimvee en andere vogels die hij houdt. Deze moeten m.a.w. opgehokt blijven of met netten afgeschermd worden om het risico op besmetting door wilde vogels minimaal te houden; zij moeten eveneens afgeschermd of binnen worden gevoederd en gedrenkt.
  • past de nodige bioveiligheidsmaatregelen toe om versleping van ziekte tussen de roofvogels, die gebruikt worden bij buitenactiviteiten, en andere gehouden vogels en pluimvee te voorkomen. Dit betekent minimaal dat apart schoeisel wordt gebruikt voor de ruimten waar deze roofvogels gehouden worden en de plaatsen waar andere vogels gehouden worden en dat de handen worden gewassen en ontsmet na elke activiteit in één van de hokken.

Blijf op de hoogte van de situatie via www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep. 

Gepubliceerd op dinsdag 23 februari 2021
Nieuwsoverzicht