naar top
Gemeente Bertem

Vogelgriep: ophokplicht bij particulieren opgeheven vanaf 6 april

Sinds 15 november moeten pluimvee en gehouden vogels opgehokt worden of afgeschermd zijn met netten. De gunstige evolutie van de sanitaire toestand maakt het mogelijk om de maatregelen gefaseerd te versoepelen: de ophokplicht bij particulieren wordt opgeheven vanaf 6 april. Blijf echter waakzaam!

Federaal minister van landbouw David Clarinval heeft op advies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beslist om vanaf dinsdag 6 april het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders op te heffen.

Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd omwille van de zeer besmettelijke vogelgriep die in en rond ons land was vastgesteld bij wilde vogels en bij gehouden pluimvee. In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstig geëvolueerd dat de maatregel nu kan opgeheven worden.

Het Voedselagentschap benadrukt dat deze gunstige evolutie niet betekent dat het vogelgriepvirus al volledig verdwenen is uit de wilde vogels. Ons land ligt op dit ogenblik op de grens van de probleemzone voor vogelgriep in Europa. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico op besmetting van gehouden pluimvee en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.

Let wel, net omwille van dit restrisico:

  • blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;
  • worden de andere voorzorgsmaatregelen, in begrepen het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven, voorlopig nog niet versoepeld.

U kan meer informatie terugvinden op de volgende webpagina: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

Gepubliceerd op zaterdag 03 april 2021
Nieuwsoverzicht
kip

Openingsuren & contact

Omgeving

Inname openbaar domein

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Lees meer artikels over

Deel deze pagina