naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Woonproject Bosstraat (Vlabinvest)

Het lokaal bestuur vindt betaalbaar wonen in eigen gemeente erg belangrijk. Daarvoor werken we onder andere samen met Elk zijn Huis en Vlabinvest. Binnenkort start een nieuw project aan de Bosstraat in Bertem met voordelige huur- en koopwoningen. Zo kan u in uw eigen gemeente blijven wonen.

Het lokaal bestuur werkt onder andere samen met Elk zijn Huis en Vlabinvest, het agentschap voor woon- en zorginfrastructuur voor Vlaams-Brabant. Vlabinvest bouwt samen met partners woningen en appartementen die tegen een voordelige, vaste huurprijs worden aangeboden. Zo kan u in uw eigen gemeente blijven wonen. De 36 woningen die in 2020 in gebruik genomen werden in Het Blok zijn recente voorbeelden van onze samenwerking met Elk zijn Huis en Vlabinvest.

Project aan de Bosstraat

In de nabije toekomst krijgen geïnteresseerde inwoners een nieuwe kans om in onze gemeente een woning te kopen of te huren. In het binnengebied tussen de Bosstraat 8-10 en de Weygenstraat wil Elk zijn Huis een nieuw project realiseren met 8 sociale huurwoningen, 3 Vlabinvest-huurwoningen en 5 koopwoningen. De werken starten in het najaar van 2022 en als alles volgens plan verloopt, kunnen de woningen in gebruik genomen worden vanaf de zomer van 2024.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet u aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

  • meerderjarig zijn
  • ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingregister
  • voldoen aan de inkomensgrenzen van Vlabinvest of sociale huur
  • geen bouwgrond of woning 100% in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebben
  • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin een bouwgrond of woning is ingebracht

Voorrang?

Als u aan de voorwaarden voldoet en binding met de regio kan aantonen, krijgt u voorrang.

Wat betekent dit?

  • Maatschappelijke binding: minstens 10 jaar wonen of gewoond hebben in de regio
  • Economische binding: tewerkgesteld zijn in de regio
  • Sociaal/culturele binding: lid van verenigingen, diploma’s Nederlandstalig onderwijs in de regio…

Interesse?

Bent u geïnteresseerd, neem dan voor meer informatie en de inschrijvingsformulieren contact op met Elk Zijn Huis cvba - Lindeboomsstraat 116 - 3080 Tervuren - tel. 02 766 01 70 - woondienst@elkzijnhuis.be 

Gepubliceerd op vrijdag 23 juli 2021
Nieuwsoverzicht
Eigen huis

Lees meer artikels over

Deel deze pagina