naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gemeente subsidieert aankoop van CO2-meters

De gemeenteraad van Bertem heeft beslist om een eenmalige subsidie toe te kennen aan horecazaken en ondernemers die door de overheid zijn verplicht om een CO2-meter te gebruiken in het kader van de heropstart van het sociale en economische leven na de corona-lockdown.

Het aankoopbedrag van één CO2-meter per vestiging, met uitzondering van de btw, wordt door de gemeente terugbetaald tot maximum 125 euro.

Wie heeft recht op deze subsidie?

  • alle horeca- en fitnesszaken in Bertem op voorwaarde dat zij uiterlijk op 15 juni 2021 hun zaak hebben heropend.
  • de ondernemers in de sector van de niet-medische contactberoepen op voorwaarde dat de CO2-meter als voorwaarde voor heropening werd verplicht in een protocol bepaald door de ministers van Werk en Middenstand en Zelfstandigen in uitvoering van het 'ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken'.

Onder horecazaken wordt verstaan:

  • een restaurant, een feestzaal of een café zoals gekend in de KBO, op het grondgebied van de gemeente Bertem
  • de verenigingslokalen met drankuitbating (parochiale zalen, zaal De Cerkel, lokalen van erkende muziekverenigingen en voetbalkantines)

De aanvraag voor deze subsidie wordt, samen met de nodige bewijsstukken van de aankoop van de CO2-meter, schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en schepenen vóór 1 oktober 2021. De subsidie wordt op de rekening van de aanvrager gestort voor 1 januari 2022.

Gepubliceerd op donderdag 16 september 2021
Nieuwsoverzicht
co2-4767439.jpg

Openingsuren & contact

Omgeving

Inname openbaar domein

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Lees meer artikels over

Deel deze pagina